Senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku

TISKOVÁ ZPRÁVA

Senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku

Dnešní zamítnutí doprovodné daňové legislativy související s novým občanským zákoníkem platným k 1. 1. 2014 Senátem Parlamentu České republiky znamená významnou komplikaci jak pro podnikatele, občany, tak i státní správu. Navrhovaná novela daňových zákonů obsahuje zcela zásadní rozsah změn. Jen u daně z příjmů jde o téměř devět set novelizačních bodů. Přesto, že Komora daňových poradců ČR k předloženým novelám měla již v průběhu legislativního procesu množství komplexních a zásadních připomínek, je v tuto chvíli nutné primárně vzít v úvahu rozsah a vzájemnou provázanost změn, které novely obsahují. Jestliže má dojít k tomu, že Ministerstvo financí bude tyto novely měnit v řádu několika dní bez standardního legislativního procesu a připomínkového řízení, nemůže to z podstaty a principu věci dopadnout jinak než špatně. Je nutné si uvědomit, že zrušením konceptu nové daně z nabytí nemovitých věcí a přepokládaného přesunu daně darovací a dědické pod daně z příjmů fakticky znamená zásadní přepracování současného zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. To rozhodně není možné kvalitně provést v řádu několika dní.

Dle názoru Komory daňových poradců ČR změny v oblasti daní musí projít důkladnou diskusí jak mezi politickými reprezentacemi, tak v odborné veřejnosti. Daně musí být poplatníkům srozumitelné a ze strany státu spravovatelné. Senát může ve věcech, které nesnesou odkladu, upravit tuto legislativu formou zákonného opatření. Tím však vylučuje z legislativního procesu veřejnost a zároveň vytváří prostor vládě navrhnout další změny, které již nebudou podléhat řádnému legislativnímu procesu a pravděpodobně by při standardním běhu připomínkového řízení, ať už z hlediska věcného nebo legislativního, neprošly. Navíc zákonné opatření podléhá následnému schválení novou sněmovnou, tedy bude platit pouze za předpokladu, že budoucí sněmovna se ztotožní s jeho zněním. Vytvoření takové kritické legislativní situace a sázku na budoucí výsledek voleb lze hodnotit jako zcela nezodpovědné.

Z výše uvedeného vyplývá, že je velké riziko, že výsledkem bude velmi nekvalitní právní norma, která bude daleko horší než projednávané tisky. Taková právní norma velmi pravděpodobně přinese mnohé výkladové problémy, a to může vést k absurdním zdaněním a na druhé straně ke stejně absurdnímu nezdanění v řadě situací, které nelze díky rozsahu změn a krátkému časovému prostoru předem odhadnout. Řešení formou zákonného opatření může uvrhnout zejména podnikatele do výrazné nejistoty. I při rychlém postupu nelze předpokládat, že by úprava byla publikována ve Sbírce zákonů dříve než v prosinci 2013. Lze tedy očekávat, že se podnikatelé, státní správa a občané nebudou moci připravit na tak významné daňové změny související s rekodifikací soukromého práva s dostatečným časovým předstihem před nabytím účinnosti. Takové řešení je zcela vadné a chaotické, způsobí množství komplikací a právní nejistoty na straně daňových subjektů, ale i správců daně a může v konečném efektu ohrozit výběr daní. 

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4463 daňových poradců.

V Brně 12. září 2013

Ing. Martin Tuček, prezident KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová, viceprezidentka KDP ČR
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR

KDP ČR, P. O. Box 121, 657 21 Brno, www.kdpcr.cz, e-mail: kdp@kdpcr.cz, tel: +420 542 422 311


Vystoupení KDP ČR na ČT 24 (ing. Tuček a ing. Nesrovnal) k Senátem zamítnutým daňovým zákonům

Vystoupení Ing. Martina Tučka, prezidenta KDP ČR najdete v čase 3:03-7:04 na stránkách ČT v pořadu Ekonomika ČT24 a Studio burza:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020912-ekonomika-ct24/  

Vystoupení Ing. Bc. Jiřího Nesrovnala, člena Prezidia a vedoucího Sekce DPPO najdete v čase 12:35-16:40 na stránkách ČT v pořadu Události, komentáře
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/213411000370912/