Bulletin KDP ČR 2/2017

290 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Od září 2013, pod vedením Redakční rady složené nejen z daňových poradců, vychází časopis v novém formátu a rozšiřuje se i cílová skupina čtenářů.

Nyní je v prodeji č. 2/2017.  Jeho hlavní téma zní "Daně a trest".

Obsah Bulletinu:

Předmluva – JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D. 
Rozhovor s Janem Latou 

Daně a trest
Ne bis in idem – nadále není jasno – JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. 
Sankční systém v daňové oblasti aneb Další zamyšlení nad sankcemi – JUDr. Jaroslav Kobík 
Zajišťovací příkazy – prostředek ultima ratio nebo standardní postup správce daně? – Ing. Tomáš Hajdušek 
Ekonomická (i)racionalita odůvodnění zajišťovacích příkazů – JUDr. Ing. Radan Tesař 
K důkaznímu břemenu u karuselových podvodů aneb Věděl, nebo vědět měl a mohl – Ing. Jan Kotala, Bc. Michal Friedrich 
Vybrané problémy spojené s podvodem na dani z přidané hodnoty – Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.
Interakce daňového a trestního řízení – JUDr. Jana Jarešová, Ph.D., plk. Mgr. Aleš Hrubý 
K zásadě ne bis in idem ve vztahu daňové řízení – trestní řízení – JUDr. Radek Doležel, JUDr. Zbyněk Žďárský 
Proč správce daně dává podnět na trestní stíhání? … Aneb daňové trestné činy a trestněprávní důsledky daňové kontroly a prolomení lhůty pro stanovení daně – Mgr. Ing. Alena Dugová, Mgr. Jiřina Procházková, LL.M. 
Podmínky pro účinnou lítost u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné platby – Mgr. Vít Koupil 
Neoprávněné poskytování daňového poradenství a jeho postih – Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D. 

Ostatní
NSS na téma jednatel s. r. o. jako osoba povinná k dani – Ing. Stanislav Kryl 
„Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni?“ 

 

Rok vydání: 2017
Poznámka: Lze objednat i starší čísla. V případě zájmu uveďte, prosím, v poznámce.
Nakladatel: KDP ČR