Bulletin KDP ČR 3/2017

290 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Nyní je v prodeji č. 3/2017.  Jeho hlavní téma zní "Pojistné".

Obsah Bulletinu:

Předmluva – Ing. Jana Tepperová, Ph.D. 
Rozhovor s Daidou Hadzic 

Pojistné
Určení státu pojištění v koordinaci sociálního zabezpečení Evropské unie – Mgr. Vít Holubec 
Práce zaměstnanců v příhraničí z pohledu sociálního zabezpečení a daně z příjmů – Mgr. Magdaléna Vyškovská 
Dávky sociálního zabezpečení při migraci v rámci EU – Mgr. Vít Holubec, JUDr. Gabriela Pikorová 
Prosazování pravidel vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb – JUDr. Petr Seidl, Mgr. Monika Chromečková 
Směrnice o vysílání pracovníků – Daida Hadzic 
Elektronická výměna dat v rámci evropské koordinace sociálního zabezpečení – JUDr. Ladislav Švec 
Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení – JUDr. Gabriela Pikorová 
Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu – aktuální judikatura – Mgr. Tereza Davidová, Mgr. Ing. Jan Procházka, LL.M.eur 
Volný pohyb osob v EU v sociálních souvislostech – reporting a semináře – doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

Ostatní
Náhrada požadovaná po státu – komparativní analýza – Ing. Tomáš Hajdušek, JUDr. Ing. Martin Kopecký, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
Plná moc v kopii? A digitální? Proč ne? – MVDr. Milan Vodička 

 

Rok vydání: 2017
Poznámka: Lze objednat i starší čísla. V případě zájmu uveďte, prosím, v poznámce.
Nakladatel: KDP ČR