Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Efektivní komunikace pro VEDOUCÍ pracovníky, majitele daňových kanceláří a OSVČ

Cenově výhodná nabídka

Umění vedení lidí v sobě zahrnuje jak vedení ostatních tak inspiraci vlastním příkladem. V tomto kurzu se posluchači dozvědí, jak efektivně vést skupinu lidí i sebe sama, jak delegovat úkoly a tím kultivovat přijetí vlastní zodpovědnosti, a také jak vést motivující rozhovory s podřízenými či klienty.

Výstupem kurzu bude výrazný posun v jednotlivých komunikačních dovednostech účastníků vyjádřený v subjektivním hodnocení, formulování vlastních akčních kroků spolu s konkrétními kroky realizace, hodnocení kurzu a závěrečná zpráva shrnující průběh kurzu spolu s případnými dalšími doporučeními. Účastníci dostanou materiály a možnost se zúčastnit navazujícího zkušenostního workshopu v rozsahu 2 hodin po 6-8 týdnech od skončení kurzu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky.

Obsahová náplň

Modul 1: Řízení týmu a vedení konzultací s klienty 
12.-13.2.2018

Umění vedení lidí v sobě zahrnuje jak vedení ostatních tak inspiraci vlastním příkladem. V tomto modulu se posluchači dozvědí, jak efektivně vést skupinu lidí i sebe sama, jak delegovat úkoly a tím kultivovat přijetí vlastní zodpovědnosti, a také jak vést motivující rozhovory s podřízenými či klienty.

 • Situační styly vedení
 • Zapojení členů týmu a kultivování jejich zodpovědnosti
 • Delegování a jeho význam pro motivaci skupiny i jednotlivce
 • Proces delegování
 • Vedení rozhovoru s podřízenými a jejich motivace
 • Klient, potenciální klient a jeho očekávání
 • Profesní a osobní potřeby poradce
 • Vedení konzultace a její přidaná hodnota pro klienta
 • Příprava vedení porady/ konzultace
 • Efektivní vedení porad a jednání
 • Body language a vizuální styl, který mi pomůže

Modul 2:  Vyjednávání a řešení obtížných komunikačních situací
5.-6.4. 2018

Tento modul se soustřeďuje na respektující prosazení vlastních požadavků a  řešení obtížných komunikačních situací, které mohou nastat při komunikaci s klienty, se subjekty státní správy nebo obchodními partnery.

 • Vystupování, prezentace sebe sama a vlastních požadavků
 • Asertivní jednání
 • Transakční analýza (dítě-rodič-dospělý)
 • Stanovení cíle rozhovoru
 • Vymezení komunikačního prostoru
 • Kdo je komunikační partner
 • Základní principy účinné argumentace
 • Příprava potenciálních argumentů
 • Umění říci „NE“
 • Volba vhodných asertivních technik
 • Manipulace a jak ji rozpoznat
 • Obrana proti manipulaci
 • Etická dilemata a jejich řešení

Modul 3: Time management a zvládání stresu
10.-11.5. 2018

Zvládání stresu a práce s omezenými zdroji je klíčovou dovedností pro výkon daňového poradce v termínově vypjatých obdobích, zároveň je prevencí tzv. syndromu vyhoření; umět zvládnout stres přispívá k pracovní výkonnosti a vnitřní stabilitě. V tomto modulu se posluchači dozvědí a prakticky vyzkoušejí, jak plánovat, řídit své úkoly, efektivně využívat čas a předcházet stresu.

 • Stanovení priorit
 • Řízení úkolů
 • Využívání času
 • Prevence stresu
 • Odolnost a mentální síla
 • Soustřední na opravdu podstatné
 • Základní techniky NLP (neurolingvistického programování)
 • Techniky odolnosti vůči stresu
 • Formulování pracovní/ životní vize
 • Kladení otázek koučovacím způsobem
 • Osobní směřování
 • Vlastní pracovní/životní hodnoty
 • Posilování vlastních silných stránek
 • Akční kroky a realizace

Organizační pokyny

Kurz  Efektivní komunikace pro vedoucí pracovníky, majitele daňových kanceláří a OSVČ  je tvořen třemi dvoudenními moduly po 16ti hodinách, které na sebe logicky navazují.  Kurzy je možno zakoupit buď jednotlivě, anebo jako komplexně připravený "balík" obsahující tři kurzy za zvýhodněnou cenu. Po absolvování všech tří kurzů obdrží účastníci certifikát. Kurzy se konají v Brně.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Kurz, který povedou dvě lektorky, které se budou průběžně střídat ve výkladu a vzájemně se doplňovat ve cvičení, kombinuje vhodný poměr teoretického základu a praktického přístupu. Těžiště kurzu je v modelových situacích, případových studiích, hraní rolí a praktickém nácviku.

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Daňová poradkyně. Po 21 letech v oblasti daňového poradenství a auditu ve středně velké firmě (Proxy) a v korporaci (PwC) vyměnila sféru přesných čísel, zákonů a procesů za sféru tvořivé pomoci a rozvoje lidí.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.

Konzultantka, lektorka a koučka. Věnuje se rozvoji lidského potenciálu na všech úrovních firemní hierarchie. Je akreditovaným Profesionálním koučem (MŠMT) a kvalifikovaným Lektorem dalšího vzdělávání (MŠMT). Reference: Hartmann Rico, a. s., Cooper Standard Automotive, BMT Medical Technology, Regionální hospodářská komora apod.