Odborný semináři Národní účetní rady - kapacita vyprodána

Tisknout
Publikováno 18.10.2017

Dovolujeme si Vás pozvat již na 8. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného v letošním roce na praktické aspekty základních principů účetnictví. Pozornost bude zaměřena na připravované novinky ze strany Ministerstva financí a na nové interpretace připravené Národní účetní radou. Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. 

Program semináře:

  • Záměry MF v oblasti regulace účetnictví a auditu
  • Příprava nového zákona o účetnictví
  • Pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o účetnictví a práce Národní účetní rady v ní
  • Bílá kniha k přípravě nového zákona o účetnictví
  • Přednost obsahu před formou při účtování i vykazování – co vyhrává v účetnictví?
  • Okamžik vzniku výnosů – časová a věcná srovnatelnost nákladů a výnosů
  • Kdy vzniká kursové riziko – účtování v cizích měnách při časovém rozlišení nákladů a výnosů a při účtování o zálohách
  • Návrh interpretace NÚR – vykazování nákladů na výzkum a vývoj
  • Návrh interpretace NÚR – účtování o darech
  • Návrh interpretace NÚR – zákaznické věrnostní programy

Podrobné informace k akci naleznete na www.kdpcr.cz/nur

Seminář se uskuteční dne 8. prosince 2017 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W.Churchilla 4.