Zajistěte si své místo na odborném semináři Národní účetní rady co nejdříve

Tisknout
Publikováno 14.09.2017

Dovolujeme si Vás pozvat již na 8. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného v letošním roce na praktické aspekty základních principů účetnictví. Pozornost bude zaměřena na připravované novinky ze strany Ministerstva financí a na nové interpretace připravené Národní účetní radou. Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. 

Program semináře:

  • Záměry MF v oblasti regulace účetnictví a auditu
  • Příprava nového zákona o účetnictví
  • Pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o účetnictví a práce Národní účetní rady v ní
  • Bílá kniha k přípravě nového zákona o účetnictví
  • Přednost obsahu před formou při účtování i vykazování – co vyhrává v účetnictví?
  • Okamžik vzniku výnosů – časová a věcná srovnatelnost nákladů a výnosů
  • Kdy vzniká kursové riziko – účtování v cizích měnách při časovém rozlišení nákladů a výnosů a při účtování o zálohách
  • Návrh interpretace NÚR – vykazování nákladů na výzkum a vývoj
  • Návrh interpretace NÚR – účtování o darech
  • Návrh interpretace NÚR – zákaznické věrnostní programy

Podrobné informace k akci naleznete na www.kdpcr.cz/nur

Seminář se uskuteční dne 8. prosince 2017 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W.Churchilla 4.