Rozšíření zkušebních okruhů kvalifikačních zkoušek

Tisknout
Publikováno 20.05.2015

Prezidium Komory schválilo zařazení nového tematického okruhu „Profesní a související předpisy“ do obsahového zaměření kvalifikačních zkoušek pro rok 2016. V praxi to znamená, že uchazeči o vykonání kvalifikační zkoušky by od jarního zkušebního termínu 2016 měli být nejen podrobně seznámeni s předpisy profese, do které chtějí vstoupit, tedy zejména právy a povinnostmi daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., Stanov  KDP ČR a Etického kodexu KDP ČR, ale také problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a trestněprávní roviny daňového poradenství (tzn. zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, vybranými ustanovení trestněprávních předpisů). Téma bude zkoušeno jak v dílčích písemných částech, tak u ústní části kvalifikačních zkoušek. Komora plánuje o tuto tématiku rozšířit nabídku přípravných kurzů ke kvalifikačním zkouškám.