Novou publikaci Správní řád s poznámkami a judikaturou můžete zakoupit v našem e-shopu!

Tisknout
Publikováno 21.08.2019

Publikace je pojata jako poznámkové vydání, tzn. nechce být detailním a obsáhlým komentářem, nýbrž míří ke stručným výkladovým pohledům na obsah úpravy ve správním řádu. Výkladové poznámky autora jsou doplňovány právními názory ze soudní judikatury a závěrů poradního sboru ke správnímu řádu.

Využijte možnosti nákupu prostřednictvím našeho e-shopu.