Právě vyšlo: Exekuce v praxi a Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

Publikováno 16.04.2021

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě - zákon o finanční kontrole dopadá na cca 18 000 organizací veřejné správy. Okruh adresátů zahrnuje orgány státní správy i samosprávy a dále například i příspěvkové organizace, které poskytují veřejné služby a nejsou správním orgánem (například mateřské školy). Situaci komplikuje i skutečnost, že postupy, které jsou předmětem regulace, nefungují samostatně, ale v návaznosti na jiné právní předpisy, jako jsou například předpisy upravující rozpočet nebo účetnictví.
Využijte možnosti nákupu v našem e-shopu.

Exekuce v praxi - přehledné, srozumitelné odpovědi na všechny možné praktické otázky z oblasti exekučního řízení. Výklad zohledňuje i aktuální právní úpravu podle tzv. Lex COVID justice I a II a zcela nový procesní institut chráněného účtu.
Knihu je možné zakoupit zde.