Publikace MERITUM Daňový řád 2017-2018 právě v prodeji!

Tisknout
Publikováno 29.06.2017

Meritum Daňový řád 2017–2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí:

  • principy správy daní,
  • problematika správy daní a její součásti,
  • sankce a soudní řízení.

Výklad je doplněn o praktické přílohy, například vzory podání, tabulky a schémata, 
termínový kalendář, a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 6. 2017.

Ze změn pro rok 2017 vybíráme:

1. Zavádí se povinnost oznamovat penále z doměřené daně samostatným platebním výměrem. 
2. Ruší se pravidlo, podle něhož stížnost podávaná v průběhu daňové kontroly proti postupu správce daně nebo proti nevhodnému chování úřední osoby musela být vyřízena do ukončení daňové kontroly. 
3. Zavádí se možnost uložit pořádkovou pokutu za učinění hrubě urážlivého podání vůči správci daně.

Publikaci je možné zakoupit zde.