Vychází nová publikace Daň z přidané hodnoty 2019

Tisknout
Publikováno 17.04.2019

Tato publikace nabízí čtenářům úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem, odkazy na související ustanovení a praktické příklady.

Publikace je stále jedinou na trhu, která názorným způsobem, a to na grafech, ilustracích a komentářích srozumitelně provede čtenáře celým zákonem o DPH. Je zpracována formou, která je blízká i začínajícím plátcům daně. Nabídne vám řadu užitečných judikátů SDEU, závěrů Koordinačních výborů a Informací GFŘ.

V tomto vydání naleznete novely zákona o DPH, které byly přijaty v roce 2017 až 2019.

ZPRACOVÁNÍ PUBLIKACE VYCHÁZÍ Z PRÁVNÍHO STAVU PLATNÉHO K 1. 4. 2019.

Publikaci můžete zakoupit zde.