Porozumět daňovým zákonům pomůže daňovým poplatníkům 62 nových daňových poradců

Tisknout
Publikováno 01.06.2015

Brno, 1. června 2015Posláním nových poradců bude nejen hájit oprávněné zájmy daňových poplatníků, ale také je seznámit s povinnostmi, které přinesou chystané zákony, např. zákon o evidenci tržeb či zákon o prokazování původu majetku. Úkolem daňových poradců je také aktivní spoluúčast na diskuzi při tvorbě daňových zákonů České republiky s tvůrci legislativy, kdy Komora je od 1. 1. 2015 povinným připomínkovým místem a spolupráce s tvůrci legislativy je tak jednou z jejích priorit.

Prezident Komory daňových poradců ČR Ing. Martin Tuček společně s viceprezidentkou Komory Ing. Petrou Pospíšilovou a tajemníkem Komory Ing. Radkem Neužilem, LL.M. slavnostně přivítali dne 29. května 2015 do profese 62 nových, vysoce kvalifikovaných, daňových odborníků. Slavnostní předávání osvědčení novým daňovým poradcům proběhlo v Rytířském sále Nové radnice v Brně za doprovodu Moravských žesťů, v kruhu blízkých přátel a rodinných příslušníků.

  

Tito noví daňoví poradci prokázali své znalosti z oblasti daňové i ekonomické teorie a praxe v náročných písemných i ústních zkouškách. Ty v dlouhodobém horizontu úspěšně složí asi 20 % všech uchazečů, kteří mimo jiné musí splňovat podmínky čistého trestního rejstříku a alespoň bakalářského vysokoškolského titulu. Znalosti a kompetentnost uchazečů hodnotila komise složená jak ze členů KDP ČR, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR.

 

Daňoví poradci zastupují klienty na úřadech, ručí za svou práci a jsou zaštítěni odbornou pomocí a vzděláváním v rámci Komory daňových poradců.

 

Daňový poradce je jednou z profesí v České republice, která má zákonem stanovenu odbornou kvalifikační zkoušku. Kromě daňové oblasti mají prověřované znalosti přesah i do dalších oborů, zejména do účetnictví, problematiky sociálního a zdravotního pojištění a souvisejících oblastí ekonomiky, stejně jako na daňové řízení, což se stává neocenitelným v komunikaci s finančními úřady či dokonce při soudních řízeních. Daňoví poradci se průběžně vzdělávají a udržují si tím svoji kvalifikaci stále na vysoké odborné úrovni.

Jarní termín slavnostního aktu byl svým způsobem výjimečný, neboť počet udělených osvědčení právě letos překročil pětitisícovou hranici. Od vzniku Komory daňových poradců ČR v roce 1993 prošel kvalifikačními zkouškami trojnásobek uchazečů a to i opakovaně, ale pouze třetina z nich získala oprávnění k poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí a to dle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

 

Školení pro nové daňové poradce, které se konalo po předávání osvědčení

Zdroj: Komora daňových poradců

Daňoví poradci stojí vždy na straně klienta a chrání a prosazují jeho oprávněné zájmy, mají širokou profesní mlčenlivost, a proto vztah s klientem může být založen na skutečné důvěře. Jako jediní na trhu mají pro výkon daňového poradenství povinné profesní pojištění.

 

Seznam nově jmenovaných daňových poradců:

Ing. Martin Adámek Ing. Helena Bartoňová Bc. Zuzana Bartůšková
Ing. Daniela Beer, Ph.D. Ing. Bc. Jana Bravencová Ing. Martina Brunovská
Bc. Martin Bureš Ing. Hana Burešová Ing. Eva Buriánová
Ing. Jana Čechmánková Ing. Veronika Davídková Ing. Bohumil Dopita
Ing. Jaroslava Hanková PhDr. Karel Herbst Ing. Ivana Hermanová
Ing. Lenka Hesková Ing. Kateřina Hodulíková Mgr. Ing. Kateřina Humplíková
Ing. Jitka Jandlová Ing. Kateřina Ježdíková Bc. Irena Kasemová
Ing. Markéta Kličková Ing. Miroslava Kondrová Ing. Martina Kornfeldová
Bc. Jitka Kostronová Ing. Martin Krapinec Ing. Daniela Kubelková
Ing. Michaela Ledvoňová Ing. Ivana Leopoldová Ing. Petr Linx
Ing. Jana Lounková Ing. Lucie Mácová Ing. Jakub Majer
Ing. Alena Mašková Ing. Monika Matisová Ing. Lenka Nováková
Ing. Jiří Ondráček Ing. Vendula Opravilová Ing. Lenka Pól Brožková
Ing. Jana Poláchová Ing. Kamila Procházková Ing. Barbora Přenosilová
Ing. Jana Razimová Bc. Lenka Rigo Ing. Diana Růžičková
Ing. Tomáš Rybáček Ing. Kateřina Sedláková Ing. Pavel Síč
Ing. Lucie Slejšková Ing. Kateřina Srnská Bc. Markéta Szelongová
Bc. Lenka Šináglová Ing. Simona Šlajerová Ing. Tereza Šťastná
Ing. Lucie Tomiczková Ing. Klára Veselá Ing. Jana Vodová
Ing. Petra Vomelová Ing. Klára Vyskočilová Ing. Michal Zoubek
Ing. Jana Žampachová, DiS. Ing. Stanislav Železný  

Další informace prosím na níže uvedeném kontaktu:

Ing. Martin Tuček
prezident KDP ČR
T: +420 602 435 194
E: tucek@adeus.cz
H: www.kdpcr.cz
  Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
T: +420 602 501 092
E: neuzil@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz

 

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno - město

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4597 daňových poradců a eviduje 862 společností vykonávajících daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Komora je členem ConfédérationFiscaleEuropéenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese http://www.cfe-eutax.org/. Více naleznete prosím na http://www.kdpcr.cz .