Účetnictví pro daňové poradenství - Olomouc

Tisknout
Publikováno 12.12.2018

Novela zákona o účetnictví byla impulsem pro přípravu ucelenějšího vzdělávacího cyklu ke koncepčnímu rámci účetnictví, který Komora daňových poradců ČR bude pořádat již 4. rokem ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Obsahem přednášek budou účetní zásady a jejich promítnutí do praxe, včetně interpretací Národní účetní rady a judikatury, koncepční změny českých účetních předpisů včetně vlivu IFRS a praktické dopady novely zákona o účetnictví, interakce účetnictví a daní, to vše v podání vynikajících lektorů. Znalost obecných východisek a principů účetnictví, a to nejen v národním měřítku je nezbytnou kvalifikací nejen účetních a auditorů, ale i daňových poradců, kteří si chtějí udržet konkurenceschopnost, resp. získat konkurenční výhodu ve své praxi.

Kurz bude probíhat v Olomouci v následujících dnech:

7. ledna 2019 -  Koncepční rámec účetního výkaznictví, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
14. ledna 2019 - Novela zákona o účetnictví a navazujících předpisůdoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
21. ledna 2019 - Provázanost účetnictví a daní, Ing. Jan Molín, Ph.D.

Více podrobností a přihláška