Upozorňujeme na dotisk atraktivních titulů: Zaměstnanecké benefity a daně a Cizinci a daně opět v prodeji!

Tisknout
Publikováno 05.11.2019

Již páté vydání ojedinělé publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány procesní povinnosti podle daňového řádu. Poslední kapitola se věnuje sociálnímu zabezpečení v Evropské unii. V publikaci naleznete názorné příklady včetně podrobných výpočtů z praxe.

Využijte možnosti nákupu prostřednictvím našeho e-shopu.

Pohled na daňové řešení zaměstnaneckých  benefitů ze dvou stran – ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, naleznete v kapitolách:

- stravování zaměstnanců
- příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců
- zajištění odborného rozvoje zaměstnanců
- poskytování manažerského automobilu
- poskytování nadlimitních cestovních náhrad
- různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček
- poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnancům
- poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů
- řešení firemních mateřských školek
- poskytování volnočasových benefitů formou příspěvků na kulturu, sport, rekreaci a benefitů zaměřených na podporu zdraví zaměstnance

Objednávejte v našem e-shopu.