Komise vydala členským státům doporučení pro rok 2015. Mají podnikat další kroky na podporu silného hospodářského oživení.

Tisknout
Publikováno 19.05.2015

Evropská komise zveřejnila doporučení pro jednotlivé členské státy pro rok 2015. Většina doporučení zahrnuje změny v daňové oblasti jako je přesun daňového zatížení z práce do oblastí, které méně narušují hospodářskou soutěž (ekologické daně, daně z nemovitostí). V několika zemích Komise kritizuje nedostatek konkurence a vysoký stupeň regulace profesních služeb. 

Komise vydala individuální doporučení pro 26 zemí a zároveň si vytyčuje priority pro eurozónu jako celek. Doporučení jsou především následující:
•    Podněcování investic s cílem podpořit budoucí růst.
•    Odpovědná fiskální opatření.
•    Zlepšení politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení.
•    Strukturální reforma na trzích výrobků, služeb a práce s cílem zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost a investice.

Individuální doporučení pro ČR mimo jiné zahrnuje:
•    Bojovat s daňovými úniky, zjednodušit daňový systém a zvýšit transparentnost a efektivnost při zadávání veřejných zakázek.
•    Snížit vysoké daňové zatížení práce u osob s nízkými příjmy přesunutím daňové zátěže do jiné oblati.

Tiskovou zprávu Evropské komise najdete v příloze.