Problematika Mezinárodních standardů účetního výkaznictví/IFRS nejen teoreticky, ale zejména prakticky, v nové publikaci!

Tisknout
Publikováno 23.04.2019

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Je členěna do 3 logických celků 

- účetní závěrka dle IFRS
- podnikové kombinace a konsolidovaná účetní závěrka
- první přechod na IFRS z národní účetní legislativy

Publikaci můžete zakoupit zde.