Vláda začala komunikovat napřímo s profesními komorami. Ing. Tuček v rozhovoru představil závěry z prvního jednání na Úřadu vlády.

Tisknout
Publikováno 18.03.2015

Podívejte se na rozhovor s Ing. Martinem Tučkem, prezidentem Komory daňových poradců ČR, při příležitosti jednání zástupců profesních komor na Úřadu vlády dne 3. 3. 2015.

Zástupci profesních komor historicky poprvé jednali se zástupci státu. Setkání předcházela iniciativa profesních komor, která upozornila na nedostatečnou spolupráci při tvorbě zákonů. Změnou legislativních pravidel se profesní komory staly povinným připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Jedná-li se o legislativu z jejich oblasti působnosti, mohou komory přímo ovlivnit její tvorbu i konečné znění. Dalším krokem je možnost účastnit se jednání rady při projednávání těchto návrhů.

Prezident Komory daňových poradců ČR Ing. Martin Tuček během jednání upozornil na to, že často není přikládána váha odbornému názoru daňových profesionálů. Typickým případem je příprava novely trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. předložená Ministerstvem spravedlnosti. Další klíčovou oblastí, kterou je nutné řešit, je často zcela nedostatečná lhůta od přijetí nového zákona k nabytí jeho účinnosti. 

 

Od dalšího jednání si Komora daňových poradců slibuje řešení problematiky prezentace daňového poradce jako profesionála. Současně upozorňuje na to, že dnes chybí v praxi vymahatelný způsob ochrany profese a postihu neoprávněného poskytování daňového poradenství.