Písemná komunikace v praxi

Úprava obchodních a úředních písemností v 21. století

377 vč DPH
skladem

Knyha Pýsemná komunykace v praksi je důkazem toho, že nikdy – a tedy ani v písemném styku – nemáme druhou šanci udělat perfektní první dojem.
A stejně jako nevhodným podáním ruky, špatným oslovením, drmolením cizího jména či nekontrolovanými projevy můžeme pokazit vnímání sebe sama v očích druhých, i nesprávnou aplikací jednoduchých pravidel písemné komunikace a etikety můžeme leccos pokazit v písemném styku, který je navíc oproštěn od dalších komunikačních prvků verbálních či neverbálních.

Kniha Písemná komunikace v praxi Vám přináší pohled na úpravu písemností v 21. století. Najdete však v ní také rady, jak se odlišit a být zapamatovatelným ve světě, kde se všichni snaží (vědomě či podvědomě) být – nejen v písemném styku – průměrnými.

Náplní první části knihy s podtitulem Etiketa a normy v písemném styku je seznámit Vás s pravidly pro graficky správnou úpravu textů vytvářených textovými procesory a se zásadami formální úpravy obchodních a úředních písemností, ale také dalších druhů dokumentů. Tato část se opírá o normu ČSN 01 6910, související normy, zákony, vyhlášky, znalosti a zkušenosti autora v této oblasti. Její součástí budou také pravidla společenského chování v písemném styku.

Cílem další části – Pravidla českého pravopisu a stylistika v každodenní praxi – je nejen přehledně a srozumitelně představit důležité oblasti českého pravopisu, ale také upozornit na jevy, které jsou problematické a v nichž se často chybuje. Naše rukověť Vám vždy ochotně pomůže, dobře poradí a jednoduše vysvětlí vše, co můžete při práci s českým jazykem potřebovat. V části o stylistice jsou představeny zásady i současná doporučení pro správnou a vhodnou stylizaci úředních a obchodních písemností.

V části Jak správně psát dopisy k nejrůznějším příležitostem naleznete zdvořilostní fráze, vybrané tematické formulace a konkrétní vzory dopisů, např. blahopřání k novému roku, k narození dítěte, ke svatbě, ale také k (pracovnímu) jubileu, k odchodu do penze, ukončení spolupráce či přistěhování se do sousedství.

S nákupem knihy získáte BONUS v elektronické podobě:
Editovatelné VZORY KORESPONDENCE, ŠABLONY PÍSEMNOSTÍ a CVIČENÍ ke stažení.

Recenze PhDr. Ladislava Špačka
Kniha Písemná komunikace v praxi je skvělou pomůckou pro firmu i úřad, využije ji ovšem kdokoliv, kdo chce být zdvořilý, chce zachovávat pravidla současné spisovné češtiny a nechce se znemožnit neznalostí gramatických pravidel. Obsahuje neuvěřitelné množství příkladů, jak správně zacházet s jazykem z hlediska gramatického i grafického. Sama norma o úpravě písemností, která je platným vodítkem pro písemný úřední i osobní styk, nestačí, je jen pouhým výčtem pravidel. Tato kniha ji rozvádí do netušených podrobností, aplikuje ji na písemnosti každodenního využití. Lze ji používat cíleně k uspokojení potřeby napsat správně dopis, proslov nebo úřední dokument, ale lze ji dokonce číst i jako souvislý a obohacující text, neboť její styl a jazyk je na rozdíl od technických norem živý a čtivý, autoři hýří vtipem a umí i při výkladu „nudných“ pravidel vyvolat u čtenářů úsměv.

Nesmírně cenná je kapitola týkající se práce s textovými dokumenty v počítači, návody jsou natolik podrobné a přehledné, že i naprostý laik dokáže podle nich využít všech možností, které počítačové programy nabízí.

Cenné jsou také cvičení, příklady a ukázky chybných a správných řešení, zde čtenář ocení upozornění na záludnosti jazyka a etikety v písemném styku. Ve druhé části si čtenář osvěží a doplní znalosti z pravopisu a stylistiky, které se kdysi učil, ale dávno je zapomněl. K tomu mu dopomáhá nepřeberné množství praktických příkladů z každodenní praxe.

Ti, kteří píšou častěji obchodní sdělení nebo si připravují proslovy k nejrůznějším příležitostem, budou mít knížku stále na svém psacím stole a jsem si jist, že do ní stokrát nahlédnou. Pracovat s jazykem není jednoduché a ani po deseti letech školní docházky nemáme absolutní jistotu, jaký tvar správně použít, který jazykový prostředek je vhodný z hlediska gramatického a stylistického – v tom nám bude kniha výborným rádcem.​

Recenze Ing. Petra Dvořáka, MBA – generální ředitel České televize
Způsoby komunikace se mění. Mění se stejně rychle jako celá společnost, a díky technologickým inovacím někdy dokonce ještě rychleji. Jazyk sám je naproti tomu jevem daleko trvalejším, hodnotou, jež v sobě odráží staletí našeho kulturního vývoje.

Dnešní formy komunikace, e-maily, textové zprávy i statusy na sociálních sítích, však vyžadují okamžitou akci i reakci a často svádí k rezignaci na základní pravidla kultivovaného jazykového projevu. Přitom je nutnost tato pravidla ctí t a ani se změnou komunikační platformy mizet nesmí, a to nejen z respektu k sobě samému, ale zejména těm, kterým je jakýkoli text adresován.

Jsem proto potěšen, že právě v této době vznikla publikace, která zdůrazňuje význam správného užívání našeho jazyka a která se leckdy může stát užitečným rádcem každému z nás.

 

Autor: Počet stran: 304
Rok vydání: 2015
Vazba: brožovaná B5
Nakladatel: 1. VOX a.s.