Průvodce mzdovou problematikou 2019

S možností stáhnutí e-booku.

1 089 vč DPH
skladem

Již 7. vydání Průvodce mzdovou problematikou k právnímu stavu k 1. 1. 2019 od významných autorů zabývajících se mzdovou a personální problematikou.

Publikace Vás velmi snadným a srozumitelným způsobem provede celou personální a mzdovou problematikou. Autoři se touto problematikou zabývají ve svém profesním životě a vychází z jejich dlouholeté praxe.

 

Obsah publikace:

Kapitola

Autor

Zákoník práce

Zdeněk Schmied, Růžena Klímová, Adam Tošovský

Cestovní náhrady

Marie Salačová

Daň z příjmů ze závislé činnosti

Milan Lošťák

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a prac. úrazy

Růžena Klímová

Zdravotní pojištění

Olga Krchovová

Sociální pojištění

Olga Krchovová

Nemocenské pojištění

Olga Krchovová

Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění

Jana Dorčáková

Účast zahr. zaměstnavatelů na soc. a zdrav. pojištění v ČR

Jana Tepperová, Lucie Rytířová

Zaměstnávání důchodců

Růžena Klímová

Zaměstnávání studentů a učňů

Růžena Klímová

Povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce

Petr Kieler

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Eva Svěrčinová

Činnost orgánů inspekce práce

Jaroslav Stádník, Petr Kieler

Doplňkové důchodové systémy

Jan Přib

Přehled důležitých údajů platných v roce 2019

 

 

 

                

Počet stran: 658
Rok vydání: 2019
Vazba: kroužková
Nakladatel: Účetní portál