Nové publikace

KDP ČR je členem:


Confédération Fiscale Européenne
 KDP - DATEV, družstvo
 
Národní účetní rada


Facebook LinkedIn Youtube


V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.

Hledáte daňové profesionály?

v seznamu daňových poradců... pomocí inzerátu... v seznamu společností vykonávající daňové poradenství...

Aktuality

Aktuálně nabízíme

30.10.2014

Daňař & daňová firma roku 2014

Soutěž Daňař & daňová firma roku je jediná soutěž tohoto typu v České republice, která má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů nebo vybrat oblasti, které nás trápí v daních.
Soutěž probíhá od 30. 10. do 19. 12. 2014, nominace do 15. 11. 2014.
Nominujte! Hlasujte! ...více


1.10.2014

Odborný seminář Národní účetní rady

L-NURkruh_M_120.jpg

Dovolujeme si Vás pozvat na pátý ročník odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu. První část semináře bude zaměřena na novinky pro rok 2015, zejména na novelizaci účetních předpisů.... více


21.10.2014

Nové video: Písemná část zkoušky na daňového poradce

Propagační video Komory o průběhu písemné části zkoušky na daňového poradce.

Účetní závěrka - Základ daně - Finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2014

Autor: Ivana Pilařová, Jana Pilátová
Cena: 195,- Kč detail| koupit  

6157:Mimořádný kurz - Příklady ze zkoušek - podzim

Termín: 22.11. 2014
Cena: 3 000,- Kč detail| koupit  

3318:Národní účetní rada

Termín: 5.12. 2014
Cena: 1 500,- Kč detail| koupit  

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Autor: Jan Hejda, Nina Bachroňová, Karina Divišová, Libor Finger, Martin Prosser, Veronika Vaněčková
Cena: 569,- Kč detail| koupit  

Daňový systém ČR cvičebnice 2014 - komplet tří publikací + CD

Autor: Alena Vančurová a kolektiv autorů
Cena: 508,- Kč detail| koupit  

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního zák., o. s. ř., zákona o zvl. řízeních soudních a exekučního řádu

Autor: Jan Tuláček (ed.)
Cena: 890,- Kč detail| koupit