Nové publikace

KDP ČR je členem:


Confédération Fiscale Européenne
 KDP - DATEV, družstvo
 
Národní účetní rada


Facebook LinkedIn Youtube


V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.

Hledáte daňové profesionály?

v seznamu daňových poradců... pomocí inzerátu... v seznamu společností vykonávající daňové poradenství...

Aktuality

Aktuálně nabízíme

1.10.2014

Odborný seminář Národní účetní rady

L-NURkruh_M_120.jpg

Dovolujeme si Vás pozvat na pátý ročník odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu. První část semináře bude zaměřena na novinky pro rok 2015, zejména na novelizaci účetních předpisů.... více


21.10.2014

Nové video: Písemná část zkoušky na daňového poradce

Propagační video Komory o průběhu písemné části zkoušky na daňového poradce.

17.10.2014

Tisková zpráva KDP ČR

Komora daňových poradců ČR zveřejňuje tiskovou zprávu, kterou vydala při příležitosti konání 22. řádné valné hromady Komory daňových poradců ČR.

6157:Mimořádný kurz - Příklady ze zkoušek - podzim

Termín: 22.11. 2014
Cena: 3 000,- Kč detail| koupit  

3318:Národní účetní rada

Termín: 5.12. 2014
Cena: 1 500,- Kč detail| koupit  

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Autor: Jan Hejda, Nina Bachroňová, Karina Divišová, Libor Finger, Martin Prosser, Veronika Vaněčková
Cena: 569,- Kč detail| koupit  

Daňový systém ČR cvičebnice 2014 - komplet tří publikací + CD

Autor: Alena Vančurová a kolektiv autorů
Cena: 508,- Kč detail| koupit  

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního zák., o. s. ř., zákona o zvl. řízeních soudních a exekučního řádu

Autor: Jan Tuláček (ed.)
Cena: 890,- Kč detail| koupit  

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Autor: Jiřina Krajčová, Marcela Palochová, Yvetta Pšenková a kol.
Cena: 520,- Kč detail| koupit