Nové publikace

KDP ČR je členem:


Confédération Fiscale Européenne
 KDP - DATEV, družstvo
 
Národní účetní rada


V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.

Hledáte daňové profesionály?

v seznamu daňových poradců... pomocí inzerátu... v seznamu společností vykonávající daňové poradenství...

Aktuality

Aktuálně nabízíme

1.10.2014

Daňový poradce šetří Váš čas i peníze

Kancelář Komory zveřejňuje nové propagační video Komory daňových poradců ČR, aneb proč je důležité, mít daňového poradce.

30.9.2014

Zpráva o činnosti Komory daňových poradců ČR 2013

Komora daňových poradců zveřejňuje Zprávu o činnosti KDP ČR za rok 2013. Zpráva přináší přehled o aktivitách Komory, základní statistiky a informace související s její činností.

30.9.2014

CFE Professional Affairs Conference - 5. prosince 2014 v Paříži

The 7th European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs of the Confédération Fiscale Européenne (CFE) on “Tax transparency – How to make it work?", se koná v pátek 5. prosince 2014 od 9:00 do 13:30 hodin v Paříži. Více informací, program, přihlášku a organizační pokyny naleznete na stránkách CFE.

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Autor: Jan Hejda, Nina Bachroňová, Karina Divišová, Libor Finger, Martin Prosser, Veronika Vaněčková
Cena: 569,- Kč detail| koupit  

Daňový systém ČR cvičebnice 2014 - komplet tří publikací + CD

Autor: Alena Vančurová a kolektiv autorů
Cena: 508,- Kč detail| koupit  

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního zák., o. s. ř., zákona o zvl. řízeních soudních a exekučního řádu

Autor: Jan Tuláček (ed.)
Cena: 890,- Kč detail| koupit  

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Autor: Jiřina Krajčová, Marcela Palochová, Yvetta Pšenková a kol.
Cena: 520,- Kč detail| koupit  

Osvobození od DPH

Autor: Olga Holubová
Cena: 199,- Kč detail| koupit  

Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

Autor: Danuše Prokůpková, Michal Svoboda
Cena: 304,- Kč detail| koupit