KDP ČR je členem:


Confédération Fiscale Européenne
 KDP - DATEV, družstvo
 
Národní účetní rada


Facebook LinkedIn Youtube


V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.

Hledáte daňové profesionály?

v seznamu daňových poradců... pomocí inzerátu... v seznamu společností vykonávající daňové poradenství...

Aktuality

Aktuálně nabízíme

15.12.2014

Stanovisko KDP ČR k návrhu zákona o prokazování majetku

Komora daňových poradců České republiky nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o prokazování původu majetku a v rámci připomínkového řízení k němu uplatnila zásadní připomínku koncepčního charakteru. Systémové vady předloženého návrhu, jako například princip retroaktivity, porušení zákazu sebeobviňování, nejasnost oceňování nárůstu majetku a další jsou natolik rozsáhlé, že k němu nelze vznést racionální připomínky...více

9.12.2014

Prohlášení prezidentů profesních komor

Profesní komory mají zájem co nejlépe spolupracovat se státem i s místními samosprávami. Profesní samosprávy disponují obrovským odborným potenciálem a není jejich chybou, že stát a místní samosprávy jejich odborné možnosti plně nevyužívají...více

2.12.2014

Slavnostní předávání osvědčení

Komora daňových poradců přijala v pátek 28. 11. 2014 do svých řad 56 nových daňových poradců.