Kontaktní osoba

Vratislav Mánek
E-mail: manek@kdpcr.cz
Tel.: 602595392

Aktuální a praktické otázky z poslední judikatury Nejvyššího soudu k SRO a AS

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem.

Obsahová náplň

Aktuální a praktické otázky z poslední judikatury Nejvyššího soudu k SRO a AS
- zrušení společnosti soudem na návrh finančního úřadu / věřitelů / dalších osob
- převod podílu / zánik účasti v SRO / odpovědnost za vady převedeného podílu
- rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
- valná hromada (působnost, svolání, průběh, neplatnost / zdánlivost usnesení)
- vznik / zánik funkce člena voleného orgánu / smlouva o výkonu funkce / odměňování
- péče řádného hospodáře / povinnost loajality / zákaz konkurence / odpovědnost za způsobenou škodu
- vybrané další otázky

Organizační pokyny

Cena:
1.200,- včetně DPH – zvýhodněná cena pro daňové poradce a asistenty daňových poradců, evidované v seznamu KDP ČR
1.600,- včetně DPH – ostatní účastníci

Platbu poukazujte na základě vystavené a zaslané výzvy k úhradě, která je systémem zasílána automaticky, po vytvoření objednávky.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, drobné občerstvení (káva, minerálka) a nelze ho nijak krátit.
Ubytování ani obědy nezajišťujeme.

Časový rozvrh semináře:
9:00 - 16:00 hod (prezence od 8:15)

Počet hodin KPV: 6

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník