Kontaktní osoba

Vratislav Mánek
E-mail: manek@kdpcr.cz
Tel.: 602595392

Aktuální a praktické otázky z poslední judikatury Nejvyššího soudu k SRO a AS

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem.

Obsahová náplň

Aktuální a praktické otázky z poslední judikatury Nejvyššího soudu k SRO a AS
- zrušení společnosti soudem na návrh finančního úřadu / věřitelů / dalších osob
- převod podílu / zánik účasti v SRO / odpovědnost za vady převedeného podílu
- rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
- valná hromada (působnost, svolání, průběh, neplatnost / zdánlivost usnesení)
- vznik / zánik funkce člena voleného orgánu / smlouva o výkonu funkce / odměňování
- péče řádného hospodáře / povinnost loajality / zákaz konkurence / odpovědnost za způsobenou škodu
- vybrané další otázky

Organizační pokyny

Cena:
1.200,- včetně DPH – zvýhodněná cena pro daňové poradce a asistenty daňových poradců, evidované v seznamu KDP ČR
1.600,- včetně DPH – ostatní účastníci

Platbu poukazujte na základě vystavené a zaslané výzvy k úhradě, která je systémem zasílána automaticky, po vytvoření objednávky.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, drobné občerstvení (káva, minerálka) a nelze ho nijak krátit.
Ubytování ani obědy nezajišťujeme.

Časový rozvrh semináře:
9:00 - 16:00 hod (prezence od 8:15)

Počet hodin KPV: 6

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310502 31.10.2019 2019-10-31T09:00:00+01:00 - 31.10.2019 2019-10-31T16:00:00+01:00 České Budějovice, Nerudova 59, SŠ Polytechnická - malý sál 26 JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
přihlásit na termín

Přednášející

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník