O Koordinačním výboru

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které budou projednávány spolu s MF problémové okruhy ve výkladech zákonů a případy, kdy dochází k rozporům v platných právních předpisech. První jednání Koordinačního výboru se uskutečnila koncem roku 1993. Postupně se vyvíjel způsob a formy předkládání problémů a způsob jejich projednávání. V pozdějších letech se pravidelně Koordinačních výborů začali zúčastňovat i zástupci Komory auditorů a Svazu účetních a dále zástupci územních finančních orgánů a GFŘ. Tak se postupně vytvořil systém, který znamená, že je v projednání Koordinačního výboru předložen podkladový materiál, který je následně projednán, v řadě případů opakovaně, a výsledkem je publikace řešení tohoto problému, a to jak v případech, kdy se obě strany shodnou (Generální finanční ředitelství na straně jedné a ostatní zúčastnění na straně druhé), tak i v případě, kdy se nepodaří sjednotit názor a zůstává odlišný názor Generálního finančního ředitelství. V takových případech jsou pak oba názory publikovány.

Zápisy z jednotlivých jednání Koordinančího výboru si můžete stáhnout níže.