Kontaktní osoby

Publikováno 20.09.2018

Komora daňových poradců České republiky chrání a prosazuje zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zajišťování jejich kvalifikace a profesionální úrovně a dohlíží na výkon daňového poradenství. Komora současně usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí. 

S žádostí o komentář Komory k daňovým záležitostem nebo otázkám týkajícím se Komory daňových poradců nebo profese daňového poradce se lze obrátit na PR manažerku pro kontakt s médii, Kateřinu Foretovou, nebo přímo na uvedené zástupce Komory. 

 

      Ing. Petra Pospíšilová
      prezidentka KDP ČR
      email.: prezident@kdpcr.cz
      tel.: +420 731 423 975

 

 

      Mgr. Ing. Petr Toman
      viceprezident KDP ČR
      email.: tomanp@email.cz
      tel.: +420 724 244 076

 

 
Odborné oblasti Kontakty 

   Správa daní

   Ing. Tomáš Hajdušek - tomas@hajdusek.cz; +420 602 427 342
   Ing. Bc. Jiří Nesrovnal - nconsult@nconsult.cz; +420 602 771 822

   Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

   Ing. Bc. Jiří Nesrovnal - nconsult@nconsult.cz; +420 602 771 822
   JUDr. Ing. Martin Kopecký - mkopecky@centrum.cz; +420 737 955 349

   Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

   Ing. Lucie Wadurová, LL.M. - lucie.wadurova@gmail.com; +420 606 165 715
   Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. - zuzana.rylova@ite.cz; +420 775 342  412

   Daň z přidané hodnoty (DPH)

   Kontrolní hlášení (KH)

   Mgr. Ing. Petr Toman - tomanp@email.cz; +420 724 244 076
   Ing. Stanislav Kryl - stanislav.kryl@cz.ey.com; +420 731 627 021

   Účetnictví 

   Ing. Zdeněk Urban - urban@ad-as.cz; +420 702 119 010
   doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. - jana.skalova@tpa-group.cz; +420 602 339 060

   Mezinárodní zdanění 

   Ing. Luděk Vacík - ludek.vacik@gmail.com; +420 602 643 641
   Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M. - hrachovinova@medion-consulting.cz; +420 602 959 954

   Komora a záležitosti profese 

   Ing. Radek Neužil, LL.M. - neuzil@kdpcr.cz; +420 602 501 092
   Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D. - sefl@kdpcr.cz; +420 724 370 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. et Ing. Kateřina Foretová
      PR manažer pro kontakt s médii
      
email.: foretova@kdpcr.cz
      tel.: +420 605 205 705