Vzdělávací program Daňová abeceda s akreditací MŠMT

Tisknout
Publikováno 06.10.2014

Kontaktní osoba: Miroslava Říčná, E-mail: ricna@kdpcr.cz, Tel.: +420542422314, +420602447295

Cílem vzdělávacího projektu Daňová abeceda je vytvořit prostor pro zvýšení kvalifikace všech, kteří se zajímají o oblast zdaňování a nejsou přitom daňoví poradci podle zákona č. 523/1992 Sb. ani se bezprostředně nepřipravují na kvalifikační zkoušku na daňového poradce.

Daňová abeceda je vzdělávací projekt, kterému byla udělena akreditace MŠMT na základě vyhlášky č. 16/2009 Sb. Zahrnuje komplexní výuku v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví, správy daní a poplatků a souvisejících předpisů. Účastníci, kteří absolvují celý výukový program a v závěru úspěšně složí odborný test znalostí, obdrží osvědčení o absolvování tohoto komplexního vzdělávacího programu.

Daňová abeceda je určena spolupracovníkům a zaměstnancům daňových, auditorských a právních kanceláří, účetním a ekonomům a také všem, kteří se profesně pohybují v oblasti problematiky zdaňování.

Daňová abeceda je ve středním a delším časovém horizontu i vhodnou přípravou ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. Je vhodným základem pro absolvování přípravných kurzů, které jsou cíleně určené jako bezprostřední příprava před kvalifikační zkouškou na daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb.

Koná se jen 1x za rok v Praze, září - prosinec!
Objednávky budou zveřejněny cca v únoru 2021. Lze si objednat i samostatné bloky.

U vzdělávacího programu Daňová abeceda nepodporujeme dotační programy!


Formuláře přiznání si každý účastník zajišťuje sám.

Termíny - podzim 2021:

14 .- 15. 9.

DPH

22. - 23. 9.

DPH pokračování

24. - 25. 9.

DPFO

15. - 16. 10.

DPPO

5. - 6. 11.

MALÉ DANĚ

23. - 26. 11.

ÚČETNICTVÍ

10. - 11. 12.

DAŇOVÝ ŘÁD

Typy kurzů Daňové abecedy:

  • Daňová abeceda komplet s akreditací MŠMT - celkový rozsah teoretické výuky je 140 hodin + 2 hodiny zkouška
    16denní vzdělávací program, obsahující přednášky z oblastí DPH, DPFO, DPPO, malých daní, účetnictví a daňového řádu. Program je zakončený závěrečným testem a praktickým příkladem, který se skládá před zkušební komisí prezenční formou na posledním semináři. Úspěšní absolventi obdrží akreditované Osvědčení o rekvalifikaci.

  • Daňová abeceda komplet - bez akreditace - celkový rozsah teoretické výuky je 140 hodin + 1 hodina zkouška (test)
    16denní vzdělávací program, zakončený závěrečným testem. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího projektu Daňová abeceda bez akreditace.

  • Daňová abeceda light - 8denní zkrácený program, obsahující pouze přednášky z oblastí DPH, DPFO, DPPO.

  • Samostané bloky - je možné si dokoupit i jednotlivé přednášené bloky pro oblasti malé daně, účetnictví, daňový řád.

Daňovou abecedu je možné v případě zájmu individuálně doplnit a kombinovat s dalšími kurzy pro veřejnost Komory daňových poradců ČR. V nabídce jsou školení se zaměřením na další zákony a praktické procvičování příkladů.

Aktuální nabídka Daňové abecedy

Název souboru Velikost
AKREDITACE MŠMT 2019 - DA 300KB Stáhnout
Osvědčení MŠMT - Daňový specialista - vzor 63KB Stáhnout
Organizační pokyny - PRAHA 456KB Stáhnout
Nabídka DA - 2021 612KB Stáhnout