Kontaktní osoba

Miroslava Říčná
E-mail: ricna@kdpcr.cz
Tel.: 602447295

Daňová abeceda - DPH

Cílem vzdělávacího projektu Daňová abeceda je vytvořit prostor pro zvýšení kvalifikace všech, kteří se zajímají o oblast zdaňování a nejsou přitom daňoví poradci podle zákona č. 523/1992 Sb. ani se bezprostředně nepřipravují na kvalifikační zkoušku na daňového poradce.

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru zařazujeme ve stejném termínu vzdělávacího programu Daňové abecedy on-line stream semináře DPH. Účastníci on-line streamu obdrží den před konáním semináře přístupové údaje a samozřejmě prezentace přednášejících na kontaktní e-mail účastníka. Přístupové údaje budou unikátní a každý účastník bude moci stream zobrazit pouze na jednom zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon). Cena streamu je stejná jako pro prezenční účastníky.

Pro koho je kurz určen

Daňová abeceda je určena spolupracovníkům a zaměstnancům daňových, auditorských a právních kanceláří, účetním a ekonomům a také všem, kteří se profesně pohybují v oblasti problematiky zdaňování. Může být i vhodnou přípravou na kurzy, které jsou cíleně určené jako příprava ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb.

Obsahová náplň

14. - 15. 9.   DPH (2 dny)  
22 .- 23. 9.   DPH (2 dny) - pokračování 8.470 Kč

Formuláře přiznání si každý účastník zajišťuje sám.

Základní pojmy; vymezení daňových subjektů, počítání obratu pro povinnou registraci; registrace a zrušení registrace plátce daně (včetně skupinové registrace); stanovení místa plnění (§ 7 až § 12); dodání zboží do jiného členského státu; pořízení zboží z jiného členského státu; zasílání zboží; třístranný obchod; dodání a pořízení nového dopravního prostředku v rámci EU; poskytování služeb - různé způsoby zdanění; dovoz a vývoz zboží; dodání zboží aposkytování služeb v tuzemsku (komisionářský prodej, zdanění soukromého užití osobních automobilů v obchodním majetku, atd.); povinnost odvést daň na výstupu (v okamžiku přijetí platby - problematika záloh, účtování, vystavování daňových dokladů...), daňové doklady (jednotlivé typy, náležitosti); základ avýpočet daně; oprava základu daně (problematika různých typů slev); sazby daně (přílohy zákona, bytová výstavba, převod nemovitostí); osvobození od daně; nárok na odpočet (podmínky, způsob krácení odpočtu, zálohový koeficient a vypořádání); správa daně v tuzemsku; formulář daňového přiznání; souhrnné hlášení, následné souhrnné hlášení, změny platné v roce 2019 a 2020, kontrolní hlášení. Judikatura NSS, ESD ve vztahu k DPH (manka, škody, daňové podvody…), závěry KOOV (umělci a uplatňování DPH…), stanoviska GFŘ (přenesená daňová povinnost, ručení za DPH….)

Organizační pokyny

Tato přednáška se koná v rámci vzdělávacího programu Daňová abeceda.

Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce (káva, čaj, voda), 4x oběd

Informace k ubytování a přednáškovým prostorám v Praze: 

  • Přednáškové prostory jsou zajištěny v ČSVTS (Český svaz veděckotechnických společností), Novotného lávka 5, Praha 1, Tel: 221 082 219;
  • Parkovací kapacita zde není k dispozici, můžete dle potřeby využít odstavná parkoviště;
  • Ubytování si zajišťují účastníci školení sami.
  • U prezenční formy bude stravování řešeno formou obědů v polední hodinové přestávce. V průběhu dne budete mít k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda).
  • Pokud se chystáte využít MHD, po nábřeží doporučujeme tramvaje č. 17, 18 na zastávku Karlovy Lázně, či metro - 5 minut od metra Staroměstská.

Nezapomeňte si s sebou přinést:
Zákony vztahující se k Vámi vybraným kurzům v platném znění, kalkulačku.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
410204 14.09.2021 2021-09-14T09:00:00+02:00 - 23.09.2021 2021-09-23T17:00:00+02:00 Praha 1, Novotného lávka 5, ČSVTS 8 Ing. Igor Pantůček
přihlásit na termín
410204 - on-line 14.09.2021 2021-09-14T09:00:00+02:00 - 23.09.2021 2021-09-23T17:00:00+02:00 On-line stream 33 Ing. Igor Pantůček
přihlásit na termín

Přednášející

Ing. Igor Pantůček

Ing. Igor Pantůček

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady vysokých škol a vzdělávacích agentur, specializuje se na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, silniční daň a další

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
PROGRAM - DPH - I. - 2021 178KB Stáhnout
PROGRAM - DPH - II. - 2021 158KB Stáhnout
Organizační pokyny PRAHA - Novotného lávka 171KB Stáhnout

Doporučené publikace

DPH výklad s příklady 2021 DPH výklad s příklady 2021
389 Kč s DPH
Skladem
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář
1 990 Kč s DPH
Skladem
Transferové ceny Transferové ceny
1 490 Kč s DPH
Zbývá 1 ks skladem
MERITUM Daň z přidané hodnoty 2021 MERITUM Daň z přidané hodnoty 2021
347 Kč s DPH
Zbývá 5 ks skladem