Připomínkování legislativy

Připomínkování legislativy

Komora se od samého počátku své existence velmi aktivně zapojuje do legislativního procesu nejen v oblasti daňové a účetní, ale také v dalších souvisejících oblastech, jako je především oblast občanského a obchodního práva. Od roku 2015 je Komora připomínkovým místem v rámci mezirezortních připomínkových řízení v oblasti právní regulace a oblasti spadající do působnosti Komory.

Připomínky Komory jsou zaměřeny odborně tak, aby právní normy byly jednoznačné, srozumitelné, jednoduše aplikovatelné a neumožňovaly více výkladových variant. Komora prosazuje standardní legislativní proces s dostatečnými lhůtami na promyšlení navrhovaných norem, odpovídající kvality a s podrobnou důvodovou zprávou i zprávou hodnotící dopady nové legislativy (zpráva RIA). 

Připomínky Komory k jednotlivým právním předpisům naleznete níže.