Portfolio kurzů Komory

Publikováno 22.02.2021

Absolvováním programu Účetní abecedy upevníte a rozšíříte své základní znalosti v oblasti účetnictví. Oceníte zejména srozumitelně komentované příklady z praxe. Pětidenním programem Vás provedou vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří Vám poskytnou podrobný výklad, ale i dostatek prostoru pro diskusi a vyjasnění pojmů. V závěru týdne si ověříte své nabyté znalosti prostřednictvím on-line testu a řešením komplexního příkladu na vybrané téma.

Chci se dozvědět víc.

Absolvováním celého programu, nebo jednotlivých kurzů v rámci Daňové abecedy, zvýšíte svoji kvalifikaci v oblasti zdaňování a tím také svoji hodnotu na trhu práce. Daňová abeceda Vám umožní získat komplexní přehled v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví, správy daní a poplatků a souvisejících předpisů. Účastníci, kteří absolvují celý výukový program a v závěru úspěšně složí odborný test znalostí, obdrží osvědčení o absolvování tohoto komplexního vzdělávacího programu.

Daňová abeceda je určena spolupracovníkům a zaměstnancům daňových, auditorských a právních kanceláří, účetním a ekonomům a také všem, kteří se profesně pohybují v oblasti problematiky zdaňování.

Daňová abeceda je ve středním a delším časovém horizontu i vhodnou přípravou ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. Je vhodným základem pro absolvování přípravných kurzů, které jsou cíleně určené jako bezprostřední příprava před kvalifikační zkouškou na daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb.

Chci se dozvědět víc.

Hlavní příprava ke zkouškám je soubor přednášek a cvičení příkladů, jejichž zvládnutí je klíčové pro úspěšné složení kvalifikační zkoušky na daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb. Kurzy Vám předkládají ideální přípravu v oblasti praktického použití daňového práva a účetnictví.
Přednášky a počítání příkladů vedou zkušení lektoři, kteří jsou sami tvůrci příkladů na zkouškách.
Kurzy jsou v poslední době stále více oblíbené i u některých daňových poradců, řady jejich spolupracovníků a zaměstnanců i dalších osob zabývajících se problematikou daní, jako univerzální vzdělávací program. Velmi cenné jsou odborné diskuse a sdílení zkušeností mezi kolegy.

Chci se dozvědět víc o kurzech.
Chci vědět vše o vstupu do profese daňového poradce.

Simulace zkoušky na daňového poradce nabízí unikátní možnost vyzkoušet si spočítat příklady ze zkoušek. Účastníci předchozích běhů oceňují vysokou kvalitu obsahu a možnost probrat příklad i přímo s autory, kteří příklad pro zkoušky připravili. Kurz je určen nejen pro ty, kteří se bezprostředně připravují na kvalifikační zkoušky, ale také těm, kteří o absolvování zkoušky teprve uvažují a chtějí si ověřit rozsah a náročnost zkoušky.

Motto:  Zkušenost plynoucí z vlastních chyb a prožitků je nejefektivnější forma učení.

Chci se dozvědět víc.


Potřebujete poradit, jaký kurz je pro Vás nejvhodnější? Ráda Vám poradím.Miroslava Říčná
manažerka vzdělávání pro veřejnost
E-mail: ricna@kdpcr.cz
Mobil: 602 447 295


Srdečně zveme všechny zájemce!

Mgr. Edita Ševcovicová
Odborná garantka Účetní abecedy a Simulace zkoušek
Daňová poradkyně a náhradnice Prezidia KDP ČR