Účetní abeceda

Intenzivní pětidenní vzdělávací program pro mírně pokročilé.

 • 23. - 27. 5. 2022

Co získáte absolvováním programu:

 • 27,5 hodin v 5ti dnech intenzivních přednášek a cvičení se špičkovými odborníky v oboru
 • odborný výklad a absolvování diskusí s přednášejícími
 • komentáře k příkladům z praxe
 • otestujete své znalosti v závěrečném testu
 • osvědčení o absolvování Účetní abecedy

Cíl:

 • Cílem Účetní abecedy je velmi srozumitelnou formou podat účetnictví, zejména i na příkladech z praxe.

Cena:

 • 9.240 Kč vč. DPH pro daňové poradce
 • 10.500 Kč vč. DPH ostatní                                                               
 

  

 Miroslava Říčná
        manažerka vzdělávání pro veřejnost
       E-mail: ricna@kdpcr.cz
               Mobil: 602 447 295

   Reference účastníků prvního běhu v roce 2020: 

     V pěti dnech velmi hezky shrnuty základní oblasti z účetnictví.
     
     Věcné a kvalitní provedení kurzu. 

     Krásné prostředí, výborná organizace, příjemní lektoři.  

Pro koho je kurz určen

Program je určený pro ty, kteří mají povědomí o základech účetnictví, ale potřebují získat základní rámec problematiky a dále pro ty, kteří se rozhodli profesně směřovat na dráhu daňového poradce, nebo auditora. 

Koná se 1x ročně.

Obsahová náplň

 • Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – Ing. Jan Vácha - Auditor
 • Materiál, výrobky, služby, oceňování – Mgr. Jitka Pešičková - Auditor
 • Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce – Mgr. Jitka Pešičková - Auditor
 • Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – Ing. Petra Vaněčková - Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR
 • Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – Mgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR
 • Účtování o daních v účetnictví – Mgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR
 • Definice účetních pojmů, zásada přednosti obsahu před formou, akruální princip – Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - Auditor, víceprezident Komory auditorů ČR
 • Věrný a poctivý obraz v účetnictví, struktura účetních předpisů – Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - Auditor, víceprezident Komory auditorů ČR
 • Zaměstnanci – Ludmila Malimánková - Účetní expert
 • Cestovní náhrady – Ludmila Malimánková - Účetní expert
 • Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – Ing. Martina Hůlová - Auditor
 • Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje – Ing. Martina Hůlová - Auditor
 • Křížové kontroly  - Ing. Klára Honzíková - Auditor

 

Organizační pokyny

Důležité upozornění:
Z organizačních důvodů nepodporujeme dotační programy.

 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
410125 23.05.2022 2022-05-23T09:00:00+02:00 - 27.05.2022 2022-05-27T16:00:00+02:00 Praha, Novotného lávka 5, ČSVTS 45 Ing. Klára Honzíková
Ing. Martina Hůlová
Ludmila Malimánková
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pešičková
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jan Vácha
Ing. Petra Vaněčková
přihlásit na termín
410125 - on-line 23.05.2022 2022-05-23T09:00:00+02:00 - 27.05.2022 2022-05-27T16:00:00+02:00 On-line stream 70 Ing. Klára Honzíková
Ing. Martina Hůlová
Ludmila Malimánková
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pešičková
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jan Vácha
Ing. Petra Vaněčková
přihlásit na termín

Přednášející

Ing. Klára Honzíková

Ing. Klára Honzíková

Auditor, zaměřuje se na statutární audity výrobních i obchodních společností a jiné auditorské ověřovací zakázky, včetně účetních a daňových due-diligence. Podílí se mimo jiné též na zakázkách nastavení vnitřních kontrolních systémů.

Ing. Martina Hůlová

Ing. Martina Hůlová

Auditor, zaměřuje se na projekty ověřování a sestavování konsolidovaných účetních závěrek a dále se věnuje problematice finančních institucí včetně související regulatorní oblasti. Zabývá se také audity individuálních účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS.

Ludmila Malimánková

Ludmila Malimánková

Účetní expert, účetní specialista s dlouhodobou praxí. Zaměřuje se na projekty sdíleného účetnictví a účetní poradenství. Její specializací je sestavování a kontrola účetních závěrek i rekonstrukce účetnictví. Má rozsáhlé zkušenosti s klienty z různých oborů a odvětví ekonomiky.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Auditor, viceprezident Komory auditorů ČR. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. V Komoře auditorů ČR také působí jako zkušební komisař pro zkoušku z podnikových kombinací a auditingu I a II.

Mgr. Jitka Pešičková

Mgr. Jitka Pešičková

Auditor, zaměřuje se na ověření dotací a grantů, problematiku finančních institucí vč. související regulatorní oblasti. Dále se věnuje likvidacím společností a archivaci účetních dat a dokumentů.

Mgr. Edita Ševcovicová

Mgr. Edita Ševcovicová

Daňová poradkyně, odborná garantka programu Účetní abeceda, zaměřuje se na projekty s vazbou účetnictví a daní, transakční poradenství a poradenství při podnikových kombinacích. Je členka Prezidia Komory daňových poradců ČR, kterou zastupuje v Národní účetní radě. Je zkušební komisařka při Komoře daňových poradců ČR a vynikající lektorka.

Ing. Jan Vácha

Ing. Jan Vácha

Auditor, zaměřuje se na audity individuálních účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS/US GAAP. Mimo statutárních a dobrovolných auditů se věnuje oblasti oceňování, problematice derivátů a zajišťovacího účetnictví. Zároveň se věnuje účetnímu poradenství a vybraným projektům převodních cen.

Ing. Petra Vaněčková

Ing. Petra Vaněčková

Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, zaměřuje se na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a na otázky týkající se vazby účetnictví a daní. Její zkušenosti daňové poradkyně a auditorky jsou cenné zejména při transakčním poradenství, fúzích a akvizicích společností. Je členem Komory daňových poradců ČR, členem Sekce účetnictví Komory daňových poradců ČR a členem Komory auditorů ČR.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Účetní abeceda - nabídka - 410125 619KB Stáhnout
Nabídka kurzů - JARO 2022 224KB Stáhnout
Účetní abeceda - certifikát - VZOR 61KB Stáhnout

Doporučené publikace