Miroslava Říčná
ricna@kdpcr.cz +420 602 447 295

Daňová abeceda - Praha

mírně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Příprava ke zkouškám

Daně

Účetnictví

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Uchazeč o zkoušku Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Cílem vzdělávacího projektu Daňová abeceda je vytvořit prostor pro zvýšení kvalifikace všech, kteří se zajímají o oblast zdaňování a nejsou přitom daňoví poradci podle zákona č. 523/1992 Sb. ani se bezprostředně nepřipravují na kvalifikační zkoušku na daňového poradce.

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

s akreditací MŠMT - Daňový specialista
17. 9. ‑ 14. 12. 2024
Novotného lávka 5/, Praha 1, ČSVTS
40/50
410202
 • Běžná cena 31 000 Kč
Přihlásit na termín
bez akreditace
17. 9. ‑ 14. 12. 2024
Novotného lávka 5/, Praha 1, ČSVTS
20/20
410201
 • Běžná cena 37 510 Kč
Přihlásit na termín
light
17. 9. ‑ 12. 10. 2024
Novotného lávka 5/, Praha 1, ČSVTS
17/18
410203
 • Běžná cena 19 360 Kč
Přihlásit na termín

Obsahová náplň

Vzdělávací program Daňová abeceda je možné absolvovat v těchto variantách:

 • Daňová abeceda komplet s akreditací MŠMT na základě vyhlášky č. 16/2009 Sb. 
  Celkový rozsah teoretické výuky je 140 hodin + 2 hodiny zkouška
  16denní vzdělávací program obsahující přednášky z oblastí DPH, DPFO, DPPO, malých daní, účetnictví a daňového řádu. Program je zakončený závěrečným testem a praktickým příkladem, který se skládá před zkušební komisí prezenční formou na posledním semináři. Úspěšní absolventi obdrží akreditované Osvědčení o rekvalifikaci "Daňový specialista". Cena programu je osvobozena od DPH. 
 • Daňová abeceda bez akreditace - Celkový rozsah teoretické výuky je 140 hodin + 1 hodina zkouška (test)
  16denní vzdělávací program, zakončený závěrečným testem. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího projektu Daňová abeceda bez akreditace.

 • Daňová abeceda light - 8denní zkrácený program, obsahující pouze přednášky z oblastí DPH, DPFO, DPPO.

  Program Daňová abeceda Vás zaujal, ale nemáte v tuto chvíli časovou kapacitu na celý program? Potřebujete se rychle zorientovat v základních daních? Potřebujete se vzdělat pouze v jednom konkrétním tématu? ... potom doporučujeme absolvovat určité části programu.

Více informací o vzdělávacím programu.

Přílohy

Pro koho je kurz určen

Daňová abeceda je určena spolupracovníkům a zaměstnancům daňových, auditorských a právních kanceláří, účetním a ekonomům a také všem, kteří se profesně pohybují v oblasti problematiky zdaňování. Může být i vhodnou přípravou na kurzy, které jsou cíleně určené jako příprava ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb.

Harmonogram

Termíny:

1

úterý 17. 9. 2024 10:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - DPH 1/4

DPH - 1. část, od 9:00 hod BOZP pro akreditované

2

středa 18. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 2/4

DPH - 1. část

3

středa 25. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 3/4

DPH - 2. část

4

čtvrtek 26. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 4/4

DPH - 2. část

5

pátek 27. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPFO 1/2

6

sobota 28. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPFO 2/2

7

pátek 11. 10. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPPO 1/2

8

sobota 12. 10. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPPO 2/2

9

pátek 15. 11. 2024 09:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - Daň spotřební a ekologická

10

sobota 16. 11. 2024 09:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - Daň z nemovitých věcí, daň silniční

11

úterý 19. 11. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - Účetnictví 1/4

Ing - Daniel Horad

12

středa 20. 11. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - Účetnictví 2/4

Ing - Daniel Horad

13

čtvrtek 21. 11. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - Účetnictví 3/4

Ing - Daniel Horad

14

pátek 22. 11. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - Účetnictví 4/4

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

15

pátek 13. 12. 2024 10:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - DŘ 1/2

Písemná část MŠMT: 8:30 - 9:30 hod.

16

sobota 14. 12. 2024 10:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - DŘ 2/2

Písemná část MŠMT: 8:30 - 9:30 hod.

1

úterý 17. 9. 2024 10:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - DPH 1/4

DPH - 1. část, od 9:00 hod BOZP pro akreditované

2

středa 18. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 2/4

DPH - 1. část

3

středa 25. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 3/4

DPH - 2. část

4

čtvrtek 26. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 4/4

DPH - 2. část

5

pátek 27. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPFO 1/2

6

sobota 28. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPFO 2/2

7

pátek 11. 10. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPPO 1/2

8

sobota 12. 10. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPPO 2/2

9

pátek 15. 11. 2024 09:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - Daň spotřební a ekologická

10

sobota 16. 11. 2024 09:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - Daň z nemovitých věcí, daň silniční

11

úterý 19. 11. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - Účetnictví 1/4

Ing - Daniel Horad

12

středa 20. 11. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - Účetnictví 2/4

Ing - Daniel Horad

13

čtvrtek 21. 11. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - Účetnictví 3/4

Ing - Daniel Horad

14

pátek 22. 11. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - Účetnictví 4/4

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

15

pátek 13. 12. 2024 10:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - DŘ 1/2

Písemná část MŠMT: 8:30 - 9:30 hod.

16

sobota 14. 12. 2024 10:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - DŘ 2/2

Písemná část MŠMT: 8:30 - 9:30 hod.

1

úterý 17. 9. 2024 10:00 ‑ 18:00

Daňová abeceda - DPH 1/4

DPH - 1. část, od 9:00 hod BOZP pro akreditované

2

středa 18. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 2/4

DPH - 1. část

3

středa 25. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 3/4

DPH - 2. část

4

čtvrtek 26. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPH 4/4

DPH - 2. část

5

pátek 27. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPFO 1/2

6

sobota 28. 9. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPFO 2/2

7

pátek 11. 10. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPPO 1/2

8

sobota 12. 10. 2024 09:00 ‑ 17:00

Daňová abeceda - DPPO 2/2

Soubory ke stažení

Přednášející

Ing. Daniel Horad

(DP #4573)

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR

Ing. Igor Pantůček

(DP #3969)

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady vysokých škol a vzdělávacích agentur, specializuje se na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, silniční daň a další

Mgr. Václav Pikal

Finanční úřad pro hl.m.Prahu, metodik daně z příjmů fyzických osob a daně silniční, člen garanční skupiny GFŘ na daň silniční, zkušební komisař KDP

Ing. Jana Procházková

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

(DP #3912)

daňová poradkyně, náhradnice Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, lektorka v řadě vzdělávacích agentur

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

(DP #332)

daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, vedoucí Redakční rady Bulletinu KDP ČR, partner TPA, auditorka, působí rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze

Ing. Ilona Součková

vedoucí Oddělení DPPO a zástupce ředitele Odboru daní z příjmů, Generální finanční ředitelství, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Ivo Šulc

(DP #10)

daňový poradce, je členem Sekce spotřební a ekologické daně při Odborném kolegiu KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR. Autor knihy „Spotřební daň s komentářem“ nakladatelství ANAG, autor mnoha článků – publikační činnost v oblasti spotřebních daní, lektor problematiky spotřebních daní

Bc. Zdeněk Vondrák

(DP #3102)

daňový poradce, specialista na správu daní

Organizační pokyny

 Bonus pro účastníky prezenční formy programu "Daňová abeceda" (s akreditací MŠMT - Daňový specialista" / bez akreditace)
Na prvním semináři je pro vás připravena publikace Daňové zákony a účetnictví k právnímu stavu 30. 6. 2023 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2023 v hodnotě 690 Kč vč. DPH. Převzetí knihy je možné pouze osobně. Bonus je určen výhradně pro účastníky prezenční formy.

Informace k přednáškovým prostorám v Praze: 

 • Přednáškové prostory jsou zajištěny v ČSVTS (Český svaz vědeckotechnických společností), Novotného lávka 5, Praha 1, Tel: 221 082 219;
 • Pokud se chystáte využít MHD, po nábřeží doporučujeme tramvaje č. 17, 18 na zastávku Karlovy Lázně, či metro - 5 minut od metra Staroměstská;
 • Parkovací kapacita zde není k dispozici, můžete dle potřeby využít odstavná parkoviště.

Občerstvení pro účastníky:

 • V průběhu přednášek je k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda), v ceně je dále oběd v polední hodinové přestávce v restauraci přímo v budově.

Nezapomeňte si s sebou přinést:

 • Zákony vztahující se k Vámi vybraným kurzům v platném znění;
 • Formuláře přiznání;
 • Kalkulačku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při registraci dobře zvažte, jaká forma účasti je pro vás nejvíce přínosná - prezenčně, nebo on-line. Dodatečná změna je možná po domluvě s organizátorem, účtujeme za každý přesun administrativní poplatek 1000 Kč vč. DPH.

U vzdělávacího programu Daňová abeceda nepodporujeme dotační programy!

Doporučení na ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Související produkty