Aktuality

Zdaňování cizinců v České republice? Nová publikace Cizinci a daně již v prodeji!

Kniha podrobně rozebírá smlouvy o zamezení dvojího zdanění a evropské předpisy, které se budou aplikovat i v dalších letech, je tudíž použitelná po více než jedno zdaňovací období. To platí i pro vnitřní českou úpravu ZDP popsanou v publikaci, kde se neočekávají významné novelizace....

26.07.2016 Nové publikace

Nově v prodeji - Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 30. 6. 2016 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2016

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví. Dále v ní naleznete související vyhlášky, úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, české účetní standardy, vybrané pokyny Ministerstva financí ČR a profes...

26.07.2016 Nové publikace

Neopomeňte podat žádost o vykonání kvalifikační zkoušky - termín končí v neděli

K přihlášení ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce v podzimním zkušebním období 2016 je třeba doručit žádost o vykonání kvalifikační zkoušky do 31.7.2016.  

25.07.2016 Kvalifikační zkoušky

Implementace 15 akčních kroků BEPS a tlak Finanční správy na daňové poplatníky

Jedno z témat Středoevropského daňového fóra - 9. září 2016, Praha, Novotného lávka 5 (Central European Tax Forum)

25.07.2016 Konference a semináře

Vyhýbání se daňovým povinnostem: nová pravidla přijata

Z CFE’s Tax Top 5 key tax news of the week vybíráme informaci o přijetí směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) Radou pro hospodářské a finanční věci. 

21.07.2016 Daňové novinky