Aktuality

Pozor na nekvalifikované poradce, stížnosti nespokojených klientů dokládají jejich nízkou kvalitu a obtížné řešení problémů

Pokud si nechá klient poradit nebo se zastoupit před finančním úřadem nekvalifikovaným poradcem, tedy někým jiným, než je u Komory řádně zapsaný daňový poradce, přijímá na sebe riziko, že ponese veškeré následky vyplývající z jeho rady. Následkem může být jak daňový doměrek, tak i související pokuta a penále...

04.08.2020 Tiskové zprávy

Získejte kompletní a ucelený přehled o spotřebních daních! Publikace "Zákon o spotřebních daních. Komentář" nově v prodeji

Nejrozsáhlejší komentář pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti.

07.08.2020 Publikace

Právní vzdělávání pro poradenství Brno - většina přednášek on-line formou

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně pořádá další běh dlouhodobého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství, který proběhne v období únor 2021 - prosinec 2022.

06.08.2020 Konference a semináře

Komora spolupracuje na změnách v oblasti daňového majetku, které podpoří podnikatele v investicích a povedou ke zjednodušení v oblasti daně z příjmů

Daňový balíček na příští rok bude obsahovat návrh na zrychlené odpisy a zvýšení limitu, do kterého spadá takzvaný drobný majetek. To umožní podnikatelům snížit daňové náklady, ze kterých se vypočítá jejich daň z příjmů.

04.08.2020 Aktuality

Poslední možnost absolvovat kurzy pokročilého účetnictví

Upozorňujeme, že kurzy pokročilého účetnictví ve spolupráci s VŠE v Praze nebudou v roce 2021 pořádány. Máte-li o problematiku zájem, využijte poslední podzimní termíny v Brně. 

04.08.2020 Konference a semináře