Aktuality

Sbírka souvztažností pro rok 2017

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní sta...

23.01.2017 Publikace

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2017 a sestavováním účetní závěrky za rok 2016 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2017 ve všech právních a daňových souvislostech.

23.01.2017 Publikace

Přípravné kurzy ke zkouškám - začínáme 6. 2. 2017

Přípravné kurzy ke zkouškám na daňového poradce.

19.01.2017 Vzdělávání pro veřejnost

Česko-rakouský daňový seminář

Hlavní témata semináře jsou právní předpoklady podnikání v Rakousku; vysílání zaměstnanců a mezinárodní pronájem pracovní síly; daň z příjmu fyzických a právnických osob - vznik daňové povinnosti vést účetnictví, daňové a nedaňové náklady, problematika "pendlerů" a daň z přidané hodnoty - regis...

18.01.2017 Konference a semináře

Tržiště práce - snadný přístup k odborné pomoci

Tržiště práce, které je dostupné na internetových stránkách www.kdpcr.cz, je pomocným nástrojem pro získání odborné rady ze strany daňových poradců.

18.01.2017 Aktuality