Zprávy z akcí

Přijímáme přihlášky na 4. ročník běhu Komory daňových poradců ČR

Již po čtvrté se na vás těšíme, tentokrát v oblíbené odpočinkové destinaci, v Mariánském údolí v Brně v sobotu 4. května 2019. Dětský závod, krátká (5 km) a dlouhá (10 km) trať.

14.02.2019 Zprávy z akcí

9. ročník odborného semináře Národní účetní rady

Zasedání Národní účetní rady otevřel v úvodu PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra sekce 04 a upozornil na probíhající veřejnou konzultaci ke koncepci nové účetní legislativy, která předchází očekávané přípravě nového zákona o účetnictví a která je k dispozici na stránkách MF. ...

07.12.2018 Zprávy z akcí

Komora přivítala do svých řad nové daňové poradce

Fotogalerie z úvodního informačního semináře ke vstupu do profese a slavnostního předávání osvědčení na Nové radnici v Brně. 

07.12.2018 Zprávy z akcí

Fotogalerie ze společného zasedání profesních komor ze zákona

Prezidenti profesních komor, zřízených zákonem, se sešli 4. 12. 2018 v Brně, aby projednali možnosti spolupráce a koordinovali společný postup v oblastech, které se průřezově dotýkají jejich působnosti. 

05.12.2018 Zprávy z akcí

Předávání osvědčení absolventům Právního vzdělávání v Brně

Radek Neužil, tajemník KDP ČR, společně s paní děkankou PrF MU Markétou Seluckou, předali v pondělí 3. 12. 2018 úspěšným absolventům Právního vzdělávání osvědčení o absolvování tohoto dvouletého kruzu.

05.12.2018 Zprávy z akcí