Nové publikace

Právě vychází publikace DPH v tuzemsku - zaměřeno na nemovitosti a výstavbu

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty....

11.10.2017 Publikace

Nová publikace Doručování ve správním řízení

Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu jedním ze stěžejních atributů správního procesu, který má zásadní dopad nejen na plynulost a rychlost řízení, ale i na jeho zákonnost včetně ochrany ústavou zaručených práv účastníků.

10.10.2017 Publikace

4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů je opět k dispozici

Publikace řeší zdanění příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí i zdanění příjmů se zdrojem na našem území, které obdrželi nerezidenti. 

10.10.2017 Publikace

První ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru právní nejistoty a otevírá prostor pro celou řadu nejasností....

05.10.2017 Publikace

Daňový systém ČR 2017 - unikátní soubor tří publikací a CD-ROMu

Tento komplet cvičebnic obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních příkladů. 

18.09.2017 Publikace