Nové publikace

Jak porozumět účetní závěrce? Vše potřebné naleznete v nové publikaci!

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu - podrobné seznámení s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů.

20.08.2019 Publikace

Nové vydání Daňových zákonů a účetnictví právě vychází!

I v letním čase vám nabízíme novinku: jedinečnou pomůcku pro zpracování daňového přiznání, přípravu na zkoušky na daňového poradce i pro každodenní práci. Nové vydání Daňových zákonů a účetnictví podle stavu k 30. 6. 2019 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2019 je už v prodeji.  ...

29.07.2019 Publikace

Právě vychází Průvodce ČÚS v návaznosti na rozpočtová pravidla a zákon o obcích 2019!

Pro všechny účetní na obci, které chtějí zdokonalit svoji práci, a také pro všechny daňové a účetní kanceláře, které se o obce a příspěvkové organizace starají nebo starat budou, je určena nová publikace ing. Pěvy Čoukové.

08.07.2019 Publikace

Nepostradatelná pomůcka pro zkušené účetní i začátečníky: MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line!

Představujeme Vám  nejobsáhlejší zdroj účetních a daňových vědomostí v ČR: podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele, souvztažnosti, příklady, vztahy k výkazům, upozornění na chyby, schémata účtování, odkazy na právní úpravu atd. Nově rozšířeno o hesla z ...

03.07.2019 Publikace

Novinky v e-shopu: Zdaňování příjmů FO a PO a Zaměstnanecké benefity a daně

Širokému okruhu čtenářů, kteří se zabývají daňovou problematikou - daňovým poradcům, studentům i pedagogům, jsou určeny novinky v našem e-shopu. Dobře poslouží také všem, kteří se připravují na zkoušky na daňového poradce.

25.06.2019 Publikace