Nové publikace

První ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru právní nejistoty a otevírá prostor pro celou řadu nejasností....

04.12.2017 Publikace

Nová publikace Likvidace obchodních společností

Jak seriózně, řádně a zákonně ukončit život obchodní společnosti? Komplexní pohled na řešenou problematiku naleznete v publikaci Likvidace obchodních společností.

23.11.2017 Publikace

Vychází nová publikace Nejčastější chyby a omyly účetních

Užitečná praktická pomůcká každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení.

22.11.2017 Publikace

Stále v prodeji publikace Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

14.11.2017 Publikace

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví

Příručka místo dlouhých výkladů ukazuje jak aplikovat standardy IFRS a US GAAP v každodenní praxi, pomocí toho, co každý účetní zná a miluje: má dáti/dal.

08.11.2017 Publikace