Nové publikace

Sbírka souvztažností pro rok 2017

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní sta...

23.01.2017 Publikace

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2017 a sestavováním účetní závěrky za rok 2016 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2017 ve všech právních a daňových souvislostech.

23.01.2017 Publikace

Novinka v e-shopu Roční zúčtování DzP 2016

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016.

04.01.2017 Publikace

Novinka v našem e-shopu Zákoník práce 2017

I​ v letošním roce nabízíme stručnou odbornou publikaci obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1. 2017.

04.01.2017 Publikace

Mezinárodní daňové vztahy 3. vydání

Kniha mimo jiné obsahuje kapitolu o právních předpokladech podnikání zahraničních osob v České republice, a zahrnuje tedy i otázky z práva obchodního a živnostenského.

04.01.2017 Publikace