Nové publikace

Komunikujete v angličtině? Tato publikace může být užitečným pomocníkem!

Accounting & Taxation Terminology in Practice (Odborná účetní a daňová terminologie nejen pro studenty) představuje jedinečný komplexní zdroj k rozvoji slovní zásoby v těchto oblastech.

24.6.2024 Publikace

Úplné aktuální znění daňového řádu s podrobným komentářem

Nejnovější komentář k daňovému řádu včetně přehledu podstatných změn (právní stav publikace k 31. 12. 2023) - nakupujte v našem e-shopu!

16.6.2024 Publikace

Nechybujte v dani z příjmů!

Nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů zohledňují nové publikace: Daně z příjmů s komentářem, Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu 2. vyd. a meritum Daň z příjmů.

10.6.2024 Publikace

Nejaktuálnější rozsudky, které naznačují směr vývoje rozhodování v daňových věcech, najdete v nové publikaci Daňová judikatura VI. díl!

Nejnovější rozsudky Soudního dvora EU, ÚS, NSS a dalších soudů ovlivňující daňovou praxi – v kompletu tištěné publikace a e-booku.

4.6.2024 Publikace

MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line! Nyní s aktualizací k 1. 5. 2024

Nabízíme nejobsáhlejší zdroj účetních a daňových vědomostí v ČR - nyní v aktuálním stavu k 1. 5. 2024: podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele, souvztažnosti, příklady, vztahy k výkazům, upozornění na chyby, schémata účtování, odkazy na právní úpravu atd. ...

28.5.2024 Publikace