Aktuality

Nové publikace

MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line! Nyní s aktualizací k 1. 9. 2023

Nabízíme nejobsáhlejší zdroj účetních a daňových vědomostí v ČR - nyní v aktuálním stavu k 1. 9. 2023: podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele, souvztažnosti, příklady, vztahy k výkazům, upozornění na chyby, schémata účtování, odkazy na právní úpravu atd. ...

25.09.2023 Publikace

ESG a účetní souvislosti - první ucelený průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti!

Kniha představuje nejenom odbornou metodickou pomůcku, podle čeho a jak zprávu sestavit, ale také názorně na více než 50 obrázcích přibližuje přerod dat na informace, uvádí přehledné tabulky a grafy, které pomohou logicky publikovat potřebné informace.

14.09.2023 Publikace

Naučte se aktivně řídit svůj život - návody a postupy, jak stihnout všechno důležité, najdete v knize Time management

Začtěte se do příručky zkušených autorů a proměňte svůj boj s časem na plnohodnotné prožívání času.

01.09.2023 Publikace

Získejte kompletní a ucelený přehled o spotřebních daních! Publikace "Zákon o spotřebních daních. Komentář" nově v prodeji

Nejrozsáhlejší komentář pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti.

01.09.2023 Publikace

Nové vydání Daňových zákonů právě v prodeji!!!

Aktuální vydání Daňových zákonů obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví, včetně souvisejících vyhlášek a úprav, vybraných pokynů ministerstva financí ČR a profesních předpisů....

10.08.2023 Publikace
Název souboru Velikost