Aktuality

Nové publikace

Novinky, které zavedl zákoník práce - obsáhlý komentář s judikaturou

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší ucelený výklad všech změn doplněný bohatými citacemi z použitelné judikatury. Nově v našem e-shopu!...

26.08.2021 Publikace

Potkávají vás neuvěřitelné náhody nejen v daňových řízeních?

Jiří Dušek, penzionovaný daňový poradce, garant za Klub daňových poradců Vysočiny, je autorem řady odborných knih. Tentokrát ale předkládá odlišné téma Průvodce synchronicitou a synchronicita průvodcem - Jazyk neuvěřitelných náhod.

25.08.2021 Publikace

Získejte praktické informace z oblasti AML!

Nová publikace "Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem" se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

12.08.2021 Publikace

Komunikujete se správcem daně? Tato publikace může být užitečným pomocníkem!

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, kteří z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem.

13.07.2021 Publikace

Jak se vyvarovat chyb v účetnictví?

Přehled účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění nabízí nová kniha "Nejčastější chyby a omyly účetních".

09.07.2021 Publikace