Publikace

Jak překonat nástrahy digitální komunikace?

Publikováno 09.08.2022

Prostřednictvím našeho e-shopu nabízíme novinku Zákon o právu na digitální služby. Komentář:

Zákon o právu na digitální služby je součástí vládní strategie Digitální Česko, k jejímž cílům patří zajištění jednoduchého a efektivního poskytování on-line služeb klientům orgánů veřejné moci, které usnadní dosahování jejich práv a také plnění jejich povinností, a úředníkům umožní jednoduchý přístup ke garantovaným datům.
Zákon, který je označován jako digitální ústava, vytváří právní základ k tomu, aby obyvatelé i orgány veřejné moci mohli snadno činit digitální úkony a zjednodušil se způsob podepisování elektronických dokumentů či využívání údajů v informačních systémech.