Konference a semináře

Brno - kurzy pokročilého účetnictví pro daňové poradenství

--- Brno,  říjen a listopad, 2020 --- Účetnictví pro daňové poradenství - koncepční rámec účetního výkaznictví, provázanost účetnictví a daní, novela zákona o účetnictví a navazujících předpisů Vyšší účetnictví pro daňové poradenství - interpretace Národní účetní rady, konsolidovaná úč...

25.03.2020 Konference a semináře

Daňové a rozpočtové právo

Vracení nadměrných odpočtů, zneužití práva v daních, zdanění církevních restitucí, formulářová podání při správě daní, poskytování informací správci daně (DAC5 a DAC6), zásada ne bis in idem nebo elektronické evidenci tržeb jsou jen některá témata dvoudenního semináře, který se bude konat ve dnech 21. 9. ...

24.03.2020 Konference a semináře

Výborně hodnocený kurz vyššího účetnictví na VŠE

 Zahajujeme již příští týden v pátek, 13. 3. Absolvování kurzu jednoznačně doporučují kolegové daňoví poradci, kteří přednášky absolvovali v předchozích bězích. Všichni přednášející byli ohodnoceni jako špičkoví lektoři z praxe. Témata kurzu: interpretace Národní účetní rady, operace s podn...

03.03.2020 Konference a semináře

Přednášky a diskuse k praktickým otázkám daňového poradenství a podnikání v Česku a Německu

Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Komorou daňových poradců Norimberk pořádá v plzeňském pivovaru Prazdroj ve dnech 20. - 21. dubna 2020 specializovaný "Česko-německý daňový seminář" zaměřený na praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice...

29.02.2020 Konference a semináře

Přemýšlíte nad tím, jak získat a udržet zaměstnance?

Je rozložení pracovních pozic ve Vaší firmě smysluplné a efektivní? Kdo jsou správní lidé do Vaší firmy? Z jakého důvodu, jakými prostředky a koho hledáte? Pozvánka na nový kurz v rámci osobního rozvoje daňových poradců k tématům vedení lidských zdrojů.

27.02.2020 Konference a semináře