Konference a semináře

Olomouc - Vyšší účetnictví pro daňové poradenství

--- Pro velký zájem navýšena kapacita --- Po úspěšném základním kurzu proběhne v Olomouci také navazující kurz vyššího účetnictví. Tématy budou tentokrát interpretace Národní účetní rady, konsolidovaná účetní závěrka a operace s podniky a majetkovými cennými papíry. I tento navazující běh hodnotili ko...

18.03.2019 Konference a semináře

Josef Fiala - Absolutní a relativní majetková práva

Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky) - podrobná analýza jednotlivých práv s věcně právními účinky, s důrazem na využití v daňové praxi.

18.03.2019 Konference a semináře

Pozvánka na 10. ročník konference "Daňové ráje - škodlivá, či prospěšná konkurence?

Na setkání jsou zváni všichni, kdo se mezinárodním zdaněním zabývají či se o ně zajímají a mají chuť diskutovat o daňových rájích nebo si takové výměny názorů poslechnout.

15.03.2019 Konference a semináře

Slovensko-české fórum 2019

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci se Slovenskou komorou daňových poradců pořádá XII. ročník diskusního semináře Slovensko-české fórum ve dnech 11. - 12. dubna 2019 v Bratislavě v Hotelu Holiday Inn. Seminář bude zaměřen na komplexní řešení aktuálních otázek daně z příjmů a daně z přidané hodno...

14.03.2019 Konference a semináře

Kurz - Vyjednávání a řešení obtížných komunikačních situací

Druhý modul je zaměřen na vyjednávání a řešení konfliktních situací. Poslení volná místa. Máte možnost se přihlásit na kurz v Brně (3.-4.4.2019), nebo i v Praze (10.-11.4.2019).

11.03.2019 Konference a semináře