Skvěle hodnocený kurz angličtiny opět v září

Publikováno 23.08.2022

Intenzivní kurz angličtiny je složen ze tří bloků, které na sebe navazují a jejichž pojítkem je daňová a účetní angličtina. Profesní blok se zaměří na skutečná daňová a účetní témata, která budou probírána lektory se znalostí profesní problematiky. Blok Use of English procvičí profesní slovní zásobu a zaměří se na přirozeně znějící jazyk. Rodilý mluvčí pak s Vámi bude diskutovat v bloku obchodní angličtiny.

Účastníci se mohou hlásit dle jazykové úrovně do dvou skupin. Každá skupina bude mít maximálně 8 účastníků a část každého dne bude dále rozdělena do dvou podskupin o 4 účastnících

Skupina A - úroveň B1+, B2
Skupina B - úroveň A2, B1

Součástí kurzu je společenský program v angličtině. Po skončení prvního dne je plánováno posezení s účastníky ve vybrané restauraci, kterého se budou účastnit také lektoři. Po skončení druhého dne proběhne prohlídka města v angličtině s profesionálním průvodcem a následně bude možné opět posedět s i lektory ve vybrané restauraci.

Program a přihláška

Hodnocení kurzu kolegů daňových poradců - rok konání 2021

Výhodou kurzu bylo dokonalé propojení gramatiky, nové slovní zásoby, konverzace s rodilým mluvčím a diskuze na aktuální daňová témata v angličtině. Střídání lektorů během dne nás všechny udrželo ve vysoké koncentraci.
Ing. Veronika Hanzlíková, daňová poradkyně

Individuální přístup díky rozdělení do malých skupin, fundovaní lektoři včetně rodilého mluvčího, aktuální odborná témata, společná prohlídka Brna s anglicky mluvícím průvodcem, setkání s kolegy. Vřele doporučuji  i celoroční výuku  AJ  prostřednictvím KDP, nikdy není pozdě začít.
Ing. Marcela Medová, daňová poradkyně

Komunikace v anglickém jazyce byla velmi intenzivní a trvala doslova od rána do večera, vzhledem ke kombinací různých aktivit však nebyla vyčerpávající. Navíc mi odborná část kurzu rozšířila i daňové znalosti v probíraných tématech. 
Ing. Mgr.
 Ivana Šatrová Folková, daňová poradkyně

Thank you very much again for preparing an intensive training of English previous weekend. With one word - it was great   Marcela, Vladimir, Ondrej, Lenka, Paul, and, yes, this funny tourist guide on Saturday's evening too - every lesson was different and unique and all together gave a great mix. Let's repeat it next year. 
Ing. Pavel Suldovský, daňový poradce

 

Organizační zajištění kurzu: Ing. Vít Šelešovský - jsem tu pro Vás na tel: 731 677 622

 

Můžete se přihlásit také na:

Dlouhodobé kurzy angličtiny on-line ve dvou úrovních pokročilostí

Angličtina v daních a účetnictví - základní kurz - /B1/
Angličtina v daních a účetnictví - středně pokročilý kurz - /B1+, B2/