Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Intenzivní kurz odborné angličtiny - 3 dny v malých skupinkách

 

20 hodin výuky

Malé skupinky dle jazykové úrovně

4 zkušení lektoři

Společenský program v angličtině

Potřebujete se rozmluvit v angličtině, upevnit a rozšířit odbornou slovní zásobu? Chcete znít při jednáních s anglicky hovořícími klienty přirozeně? Pak neváhejte a přijďte na intenzivní kurz angličtiny, který se koná již od 1. září. Nezáleží jak dlouho jste angličtinu nepoužili nebo na jaké jste jazykové úrovni. Čtyři zkušení lektoři, členění do skupin dle jazykové úrovně, společenský program v angličtině, to vše je poskládáno tak, aby Vás angličtina na kurzu bavila, ne zahltila.

Intenzivní kurz angličtiny je složen ze tří bloků, které na sebe navazují a jejichž pojítkem je daňová a účetní angličtina. Profesní blok se zaměří na skutečná daňová a účetní témata, která budou probírána lektory se znalostí profesní problematiky. Blok Use of English procvičí profesní slovní zásobu a zaměří se na přirozeně znějící jazyk. Rodilý mluvčí pak s Vámi bude diskutovat v bloku obchodní angličtiny.

Účastníci se mohou hlásit dle jazykové úrovně do dvou skupin. Každá skupina bude mít maximálně 8 účastníků a část každého dne bude dále rozdělena do dvou podskupin o 4 účastnících. 

Skupina A - úroveň B1+, B2
Skupina B - úroveň A2, B1

Součástí kurzu je společenský program v angličtině. Po skončení prvního dne je plánováno posezení s účastníky ve vybrané restauraci, kterého se budou účastnit také lektoři. Po skončení druhého dne proběhne prohlídka města v angličtině s profesionálním průvodcem a následně bude možné opět posedět s i lektory ve vybrané restauraci.

 

Hodnocení kurzu kolegů daňových poradců - rok konání 2021

Výhodou kurzu bylo dokonalé propojení gramatiky, nové slovní zásoby, konverzace s rodilým mluvčím a diskuze na aktuální daňová témata v angličtině. Střídání lektorů během dne nás všechny udrželo ve vysoké koncentraci.
Ing. Veronika Hanzlíková, daňová poradkyně

Individuální přístup díky rozdělení do malých skupin, fundovaní lektoři včetně rodilého mluvčího, aktuální odborná témata, společná prohlídka Brna s anglicky mluvícím průvodcem, setkání s kolegy. Vřele doporučuji  i celoroční výuku  AJ  prostřednictvím KDP, nikdy není pozdě začít.
Ing. Marcela Medová, daňová poradkyně

Komunikace v anglickém jazyce byla velmi intenzivní a trvala doslova od rána do večera, vzhledem ke kombinací různých aktivit však nebyla vyčerpávající. Navíc mi odborná část kurzu rozšířila i daňové znalosti v probíraných tématech. 
Ing. Mgr. Ivana Šatrová Folková, daňová poradkyně

Thank you very much again for preparing an intensive training of English previous weekend. With one word - it was great   Marcela, Vladimir, Ondrej, Lenka, Paul, and, yes, this funny tourist guide on Saturday's evening too - every lesson was different and unique and all together gave a great mix. Let's repeat it next year. 
Ing. Pavel Suldovský, daňový poradce

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce, asistenty daňových poradců, účetní, finanční manažery a další odbornou veřejnost.

Obsahová náplň

Lektoři dle jednotlivých bloků

Profesní Blok - Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Ondřej Veselý
Use of English - Mgr. Marcela Svatková
Business English - Paul Andrew Bellsham

Odborný program

 Čtvrtek, 1.9. 

9:00 - 10:45

11:00 - 12:45

 12:45 - 13:45

 13:45 - 15:30

 15:45 - 17:30

Skupina A

Vladimír Zdražil

odborný blok 

Přestávka na oběd

A1 - Marcela Svatková

A1 - Paul Andrew Bellsham

A2 - Paul Andrew Bellsham

A2 - Marcela Svatková

Skupina B

B1 - Marcela Svatková

B1 - Paul Andrew Bellsham

Vladimír Zdražil

odborný blok 

B2 - Paul Andrew Bellsham

B2 - Marcela Svatková

 

 Pátek, 2.9. 

9:00 - 10:15

10:45 - 12:00

 12:00 - 13:00

 13:00 - 14:15

 14:45 - 16:00

Skupina A

Vladimír Zdražil

odborný blok

Přestávka na oběd

A1 - Marcela Svatková

A1 - Paul Andrew Bellsham

A2 - Paul Andrew Bellsham

A2 - Marcela Svatková

Skupina B

B1 - Marcela Svatková

B1 - Paul Andrew Bellsham

Vladimír Zdražil

odborný blok

B2 - Paul Andrew Bellsham

B2 - Marcela Svatková

 

 

 Sobota, 3.9. 

9:00 - 10:45

11:00 - 12:45

 12:45 - 13:45

 13:45 - 15:30

 15:45 - 17:30

Skupina A

Ondřej Veselý

odborný blok 

Přestávka na oběd

A1 - Marcela Svatková

A1 - Paul Andrew Bellsham

A2 - Paul Andrew Bellsham

A2 - Marcela Svatková

Skupina B

B1 - Marcela Svatková

B1 - Paul Andrew Bellsham

Ondřej Veselý

odborný blok 

B2 - Paul Andrew Bellsham

B2 - Marcela Svatková

 

 

Společenský program

Čtvrtek, 1. 9. - po skončení výuky bude rezervován stůl ve vybrané restauraci pro neformální setkání účastníků a lektorů. Předpokládá se použití angličtiny i v této neformální konverzaci.
Pátek, 2. 9. - výuka bude probíhat do 16 hodin. Následně proběhne od 16:30 do 18:30 hod prohlídka města  s průvodcem v angličtině. Den bude opět zakončen posezením účastníků a lektorů ve vybrané restauraci. Opět se přepokládá použití angličtiny v této neformální diskusi.

Organizační pokyny

Maximální počet účastníků ve skupině: 8
Skupina A - doporučená znalost AJ: B1+, B2
Skupina B - doporučená znalost AJ: A2, B1
Místo konání: Kozí 4, Brno (Komora daňových poradců ČR)

Součástí ceny je plná účast na kurzu, prohlídka města Brna a drobné občerstvení v průběhu výuky. Součástí ceny nejsou obědy, ubytování a konzumace v restauracích při posezení s lektory.

Ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami. Doporučení pro ubytování připravujeme.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310601 01. ‑ 03. 09.(Čt‑So) 2022-09-01T00:00:00+02:00 2022-09-03T00:00:00+02:00 SKUPINA A - /B1+, B2/ 7 Paul Andrew Bellsham
Mgr. Marcela Svatková
Mgr. Ondřej Veselý
Ing. Vladimír Zdražil
přihlásit na termín
310601 01. ‑ 03. 09.(Čt‑So) 2022-09-01T00:00:00+02:00 2022-09-03T00:00:00+02:00 SKUPINA B - /A2, B1/ 5 Paul Andrew Bellsham
Mgr. Marcela Svatková
Mgr. Ondřej Veselý
Ing. Vladimír Zdražil
přihlásit na termín

Přednášející

Paul Andrew  Bellsham

Paul Andrew Bellsham

Je rodilý mluvčí žijící na Vysočině. Narodil se v Cambridge. V Anglii pracoval pro společnost, která vyráběla malé osobní lodě. Dále pracoval řadu let jako operační manažer na letišti Stansted v Londýně. Již přes 10 let žije se svojí rodinou v České republice, kde pracuje jako lektor anglického jazyka v Jazykové škole Zachová. Za dobu pobytu v ČR získal řadu zkušeností s výukou individuálních, skupinových i firemní kurzů. V současné době se věnuje především výuce obchodní angličtiny a přípravě na mezinárodně uznávané zkoušky.

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy. S KDP spolupracuje již 10 let a má bohaté zkušenosti s prezenční i online výukou daňových poradců a další odborné veřejnosti v oblasti daňové a účetní angličtiny a němčiny. Zaměřuje se na skupinové i individuální lekce, při kterých využívá vlastní materiály připravené podle individuálních potřeb studentů. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy.

Mgr. Ondřej Veselý

Mgr. Ondřej Veselý

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oborů angličtina a němčina. Po ukončení studia se stal asistentem daňového poradce (Ernst & Young) a poté asistentem auditora (rodinná firma). V současnosti vede kurzy odborné angličtiny a němčiny pro účetní, daňové poradce a studenty dálkového studia VŠ.

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Lektor má bohaté zkušenosti s obchodním jednáním se zahraničními partnery s důrazem na zprostředkování prodeje obchodních společností zahraničním investorům. Mezi jeho další aktivity patří sestavování a překlad účtových rozvrhů účetních jednotek do angličtiny a lektorská činnost v oblasti mezinárodního obchodu a smluv s mezinárodním obsahem.