Kontakt

Publikováno 30.06.2014

Kancelář Komory daňových poradců České republiky

Telefon:

+420 542 422 311

E-mail:

kdp@kdpcr.cz

Datová schránka:

ng6adi3

Adresa:

Komora daňových poradců ČR
Kozí 4
602 00 Brno

6. patro (rohový dům služeb)

Mapa a GPS 

IČO:

44995059

DIČ:

CZ44995059

Platební údaje:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
SWIFT (BIC): BACXCZPPXXX

Provozní doba:

Pondělí    9:00 - 15:30
Úterý        9:00 - 15:30
Středa      9:00 - 15:30
Čtvrtek     9:00 - 15:30
Pátek        9:00 - 15:00
Sobota        zavřeno
Neděle        zavřeno

Odpovědná osoba: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Organizační schema kanceláře najdete zde.

 

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

tel.: +420 542 422 311
mobil: +420 602 501 092
e-mail: neuzil@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 601

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažerka interních procesů a PR

vedení projektů implementace IS, tvorba webu,
public relations,
interní dokumentace 

tel.: +420 542 422 319
mobil: +420 605 205 705
e-mail: foretova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 507

Kamila Stehnová 
asistentka tajemníka

evidence daňově poradenských společností

tel.: +420 542 422 336
e-mail: stehnova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 602

Klára Musilová 
referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311
e-mail: musilova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

Mgr. Šárka Lásková
tajemnice Prezidia,
vedoucí oddělení členských záležitostí

organizační zajištění zasedání Prezidia a kvalifikačních zkoušek 

tel.: +420 542 422 313
e-mail: laskova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 604

Alena Štrosová
asistentka pro členské záležitosti

vedení seznamu daňových poradců, 

tel.: +420 542 422 323 
e-mail: strosova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Mgr. Marcela Vaňatková 
vedoucí oddělení vzdělávání

tel.: +420 542 422 329
e-mail: vanatkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 501

Ing. Vít Šelešovský
manažer dalšího vzdělávání

organizace konferencí, 
dlouhodobé vzdělávání, certifikace 

tel.: +420 542 422 317
e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 502

Miroslava Říčná
manažerka vzdělávání pro veřejnost

kurzy pro veřejnost, 
školení ke zkoušce DP, 
certifikační vzdělávací program "Daňová abeceda"

tel. +420 542 422 314 
e-mail: ricna@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 502

Vratislav Mánek
manažer vzdělávání pro daňové poradce


jednorázová, celorepubliková a regionální školení

tel.: +420 542 422 322 
e-mail: manek@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504

Mgr. Lucie Balážová
asistentka oddělení vzdělávání

evidence KPV

tel.: +420 542 422 328 
e-mail: balazova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.
vedoucí právního oddělení

pověřenec pro ochranu osobních údajů,
profesní problematika DP, 
stížnosti, 
podpora Dozorčí a Disciplinární komise

tel.: +420 542 422 325 
e-mail: sefl@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Markéta Pešlová
asistentka právníka

pojištění daňových poradců, 
podpora Dozorčí a Disciplinární komise

tel.: +420 542 422 320
e-mail: peslova@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Tomáš Půček
asistent právníka

podpora Dozorčí a Disciplinární komise,
Odborné kolegium;
připomínkování legislativy

tel.: +420 542 422 327
e-mail: pucek@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 508

Ing. Bc. Pavlína Fialová
manažerka odborných záležitostí

Koordinační výbor
mateřská dovolená

tel.: +420 542 422 326 
e-mail: fialova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 508

Ing. Libuše Koukalová
referentka odborných záležitostí

Sekce, pracovní a diskusní skupiny,
personalistika

tel.: +420 542 422 316 
e-mail: koukalova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 507

Ing. Jaromír Papírník
manažer publikační činnosti a Valné hromady

Bulletin, knihy, Valná hromada

tel.: +420 542 422 324 
e-mail: papirnik@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

Jiří Franc 
manažer informačních technologií

oblast IT

tel.: +420 542 422 315
e-mail: it@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

TeamViewer QuickSupport

Ing. Petra Vítková
asistentka účetní

fakturace, vedení účetní agendy

tel.: +420 542 422 318 
e-mail: vitkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

Štěpánka Paldusová
referentka účetního oddělení

pořizování faktur,
evidence asistentů DP a DPS

tel.: +420 542 422 321 
e-mail: paldusova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Ing. Michaela Starečková
asistentka pro členské záležitosti

rodičovská dovolená
Evropský seznam

Lena Menšíková 
referentka podatelny

rodičovská dovolená

Mgr. Lenka Reňáková
asistentka pro členské záležitosti

mateřská dovolená