Kontakt

Tisknout
Publikováno 30.06.2014

Kancelář Komory daňových poradců České republiky

Telefon: +420 542 422 311
E-mail: kdp@kdpcr.cz
Datová schránka: ng6adi3

Adresa:

Komora daňových poradců ČR
Kozí 4
602 00 Brno

6. patro (rohový dům služeb)

Mapa a GPS 

IČO: 44995059
DIČ: CZ44995059

Platby v ČR:

CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
SWIFT (BIC): BACXCZPPXXX

Zahraniční platby:

KB Brno - venkov

EUR 35-479890227/0100
IBAN: CZ6001000000350479890227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Provozní doba: Pondělí - Čtvrtek
9:00 - 15:30

Pátek
9:00 - 15:00

Odpovědná osoba: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Organizační schema kanceláře najdete zde.

 
Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

tel.: +420 542 422 311
e-mail: neuzil@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 602

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažerka interních procesů a PR

vedení projektů implementace IS; tvorba webu, interní dokumentace; public relations

tel.: +420 542 422 319
mobil: +420 605 205 705
e-mail: foretova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 507

Kamila Stehnová 
asistentka tajemníka

evidence právnických osob

tel.: +420 542 422 336
e-mail: stehnova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 602

Kristýna Machalová 
referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311
e-mail: machalova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

  Lena Veselková 
referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311
e-mail: veselkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

 

Mgr. Šárka Lásková
tajemnice Prezidia,
vedoucí oddělení členských záležitostí

organizační zajištění zasedání Prezidia a kvalifikačních zkoušek 

tel.: +420 542 422 313
e-mail: laskova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 604

Mgr. Lenka Reňáková
asistentka pro členské záležitosti

vedení seznamu daňových poradců, 
koordinátorka Evropského seznamu daňových poradců


tel.: +420 542 422 323 
e-mail: renakova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Mgr. Marcela Vaňatková 
vedoucí oddělení vzdělávání

vzdělávání

tel.: +420 542 422 329
e-mail: vanatkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 503

Ing. Vít Šelešovský
manažer dalšího vzdělávání

organizace konferencí, 
dlouhodobé vzdělávání, certifikace, 


tel.: +420 542 422 317
e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 503

Vratislav Mánek
manažer vzdělávání pro daňové poradce

jednorázová, celorepubliková a regionální školení

tel.: +420 542 422 322 
e-mail: manek@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504
Miroslava Říčná
manažerka vzdělávání pro veřejnost

kurzy pro veřejnost, 
školení ke zkoušce DP, 
certifikační vzdělávací program "Daňová abeceda"


tel. +420 542 422 314 
e-mail: ricna@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 503

Ing. Veronika Nováčková
asistentka vzdělávání

jednorázová, celorepubliková a regionální školení,
evidence kontinuálního profesního vzdělávání


tel.: +420 542 422 328 
e-mail: novackova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph. D. 
vedoucí právního oddělení

profesní problematika DP, 
stížnosti,
podpora Dozorčí a Disciplinární komise


tel.: +420 542 422 325 
e-mail: sefl@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Markéta Pešlová
asistentka právníka

pojištění daňových poradců, 
podpora Dozorčí a Disciplinární komise


tel.: +420 542 422 320
e-mail: peslova@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Jan Průdek
asistent právníka

podpora Disciplinární komise
 

 

tel.: +420 542 422 327 
e-mail: prudek@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 509

Ing. Bc. Pavlína Fialová
manažerka odborných záležitostí

Odborné kolegium, 
Koordinační výbor


tel.: +420 542 422 326 
e-mail: fialova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 508

Ing. Jaromír Papírník
manažer publikační činnosti a Valné hromady

Bulletin, knihy, Valná hromada

tel.: +420 542 422 324 
e-mail: papirnik@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

Vilém Lepil 
manažer informačních technologií

oblast IT

tel.: +420 542 422 315
e-mail: lepil@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

Ing. Libuše Koukalová
hlavní účetní

vedení účetnictví, 
zpracování daňového přiznání


tel.: +420 542 422 316 
e-mail: koukalova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 604

Ing. Petra Vítková
asistentka hlavní účetní

fakturace, vedení účetní agendy

tel.: +420 542 422 318 
e-mail: vitkova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 604

Štěpánka Paldusová
referentka účetního oddělení

pořizování faktur, evidence asistentů DP a PO

tel.: +420 542 422 321 
e-mail: paldusova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 604

Ing. Michaela Starečková
asistentka pro členské záležitosti

vedení seznamu daňových poradců, 
koordinátorka Evropského seznamu daňových poradců


mateřská dovolená

Název souboru Velikost
Organizační struktura kanceláře k 1.2.2018 380KB Stáhnout