Kontakt

Publikováno 30.06.2014

Kancelář Komory daňových poradců České republiky

Telefon:

+420 542 422 311

E-mail:

kdp@kdpcr.cz

Datová schránka:

ng6adi3

Adresa:

Komora daňových poradců ČR
Kozí 4
602 00 Brno

6. patro (rohový dům služeb)

Mapa a GPS 

IČO:

44995059

DIČ:

CZ44995059

Platební údaje:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
SWIFT (BIC): BACXCZPPXXX

Provozní doba:

Pondělí    9:00 - 15:30
Úterý        9:00 - 15:30
Středa      9:00 - 15:30
Čtvrtek     9:00 - 15:30
Pátek        9:00 - 15:00
Sobota        zavřeno
Neděle        zavřeno

Odpovědná osoba: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Organizační schema kanceláře najdete zde.

 

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

tel.: +420 542 422 311
mobil: +420 602 501 092
e-mail: neuzil@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 601

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažerka interních procesů a PR

vedení projektů implementace IS, tvorba webu,
public relations,
interní dokumentace 

tel.: +420 542 422 319
mobil: +420 605 205 705
e-mail: foretova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 507

Kamila Stehnová 
asistentka tajemníka

evidence daňově poradenských společností

tel.: +420 542 422 336
e-mail: stehnova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 602

Klára Musilová 
referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311
e-mail: musilova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

Mgr. Šárka Lásková
tajemnice Prezidia,
vedoucí oddělení členských záležitostí

organizační zajištění zasedání Prezidia a kvalifikačních zkoušek 

tel.: +420 542 422 313
e-mail: laskova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 604

Alena Štrosová
asistentka pro členské záležitosti

vedení seznamu daňových poradců, 

tel.: +420 542 422 323 
e-mail: strosova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Mgr. Marcela Vaňatková 
vedoucí oddělení vzdělávání

tel.: +420 542 422 329
e-mail: vanatkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 501

Ing. Vít Šelešovský
manažer dalšího vzdělávání

organizace konferencí, 
dlouhodobé vzdělávání, certifikace 

tel.: +420 542 422 317
e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 502

Miroslava Říčná
manažerka vzdělávání pro veřejnost

kurzy pro veřejnost, 
školení ke zkoušce DP, 
certifikační vzdělávací program "Daňová abeceda"

tel. +420 542 422 314 
e-mail: ricna@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 502

Vratislav Mánek
manažer vzdělávání pro daňové poradce


jednorázová, celorepubliková a regionální školení

tel.: +420 542 422 322 
e-mail: manek@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504

Mgr. Lucie Balážová
asistentka oddělení vzdělávání

evidence KPV

tel.: +420 542 422 328 
e-mail: balazova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.
vedoucí právního oddělení

pověřenec pro ochranu osobních údajů,
profesní problematika DP, 
stížnosti, 
podpora Dozorčí a Disciplinární komise

tel.: +420 542 422 325 
e-mail: sefl@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Markéta Pešlová
asistentka právníka

pojištění daňových poradců, 
podpora Dozorčí a Disciplinární komise

tel.: +420 542 422 320
e-mail: peslova@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Tomáš Půček
asistent právníka

podpora Dozorčí a Disciplinární komise,
Odborné kolegium;
připomínkování legislativy

tel.: +420 542 422 327
e-mail: pucek@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 508

Ing. Bc. Pavlína Fialová
manažerka odborných záležitostí

Koordinační výbor
mateřská dovolená

tel.: +420 542 422 326 
e-mail: fialova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 508

Ing. Libuše Koukalová
referentka odborných záležitostí

Sekce, pracovní a diskusní skupiny,
personalistika

tel.: +420 542 422 316 
e-mail: koukalova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 507

Ing. Jaromír Papírník
manažer publikační činnosti a Valné hromady

Bulletin, knihy, Valná hromada

tel.: +420 542 422 324 
e-mail: papirnik@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

Jiří Franc 
manažer informačních technologií

oblast IT

tel.: +420 542 422 315
e-mail: it@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

TeamViewer QuickSupport

Ing. Petra Vítková
asistentka účetní

fakturace, vedení účetní agendy

tel.: +420 542 422 318 
e-mail: vitkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

Štěpánka Paldusová
referentka účetního oddělení

pořizování faktur,
evidence asistentů DP a DPS

tel.: +420 542 422 321 
e-mail: paldusova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Ing. Michaela Starečková
asistentka pro členské záležitosti

rodičovská dovolená
Evropský seznam

Kristýna Machalová 
referentka podatelny

rodičovská dovolená

Mgr. Lenka Reňáková
asistentka pro členské záležitosti

mateřská dovolená 

 

Lena Menšíková 
referentka podatelny

rodičovská dovolená