Kontakt

Tisknout
Publikováno 30.06.2014

Kancelář Komory daňových poradců České republiky

Telefon: +420 542 422 311
E-mail: kdp@kdpcr.cz
Datová schránka: ng6adi3

Adresa:

Komora daňových poradců ČR
Kozí 4
602 00 Brno

6. patro (rohový dům služeb)

Mapa a GPS 

IČO: 44995059
DIČ: CZ44995059

Platby v ČR:

CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
SWIFT (BIC): BACXCZPPXXX

Zahraniční platby:

KB Brno - venkov

EUR 35-479890227/0100
IBAN: CZ6001000000350479890227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Provozní doba: Pondělí - Čtvrtek
9:00 - 15:30

Pátek
9:00 - 15:00

Odpovědná osoba: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Organizační schema kanceláře najdete zde.

 
Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

tel.: +420 542 422 311
e-mail: neuzil@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 601

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažerka interních procesů a PR

vedení projektů implementace IS; tvorba webu, interní dokumentace; public relations

tel.: +420 542 422 319
mobil: +420 605 205 705
e-mail: foretova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 507

Kamila Stehnová 
asistentka tajemníka

evidence právnických osob

tel.: +420 542 422 336
e-mail: stehnova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 602

Lena Veselková 
referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311
e-mail: veselkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

 

Eva Zálešáková 
referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311
e-mail: zalesakova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

Mgr. Šárka Lásková
tajemnice Prezidia,
vedoucí oddělení členských záležitostí

organizační zajištění zasedání Prezidia a kvalifikačních zkoušek 

tel.: +420 542 422 313
e-mail: laskova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 604

Mgr. Lenka Reňáková
asistentka pro členské záležitosti

vedení seznamu daňových poradců, 
koordinátorka Evropského seznamu daňových poradců


tel.: +420 542 422 323 
e-mail: renakova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Mgr. Marcela Vaňatková 
vedoucí oddělení vzdělávání

vzdělávání

tel.: +420 542 422 329
e-mail: vanatkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 501

Ing. Vít Šelešovský
manažer dalšího vzdělávání

organizace konferencí, 
dlouhodobé vzdělávání, certifikace, 


tel.: +420 542 422 317
e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 502

Vratislav Mánek
manažer vzdělávání pro daňové poradce

jednorázová, celorepubliková a regionální školení

tel.: +420 542 422 322 
e-mail: manek@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504
Miroslava Říčná
manažerka vzdělávání pro veřejnost

kurzy pro veřejnost, 
školení ke zkoušce DP, 
certifikační vzdělávací program "Daňová abeceda"


tel. +420 542 422 314 
e-mail: ricna@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 502

Ing. Veronika Nováčková
asistentka vzdělávání

jednorázová, celorepubliková a regionální školení,
evidence kontinuálního profesního vzdělávání


tel.: +420 542 422 328 
e-mail: novackova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph. D. 
vedoucí právního oddělení

profesní problematika DP, 
stížnosti,
podpora Dozorčí a Disciplinární komise


tel.: +420 542 422 325 
e-mail: sefl@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Markéta Pešlová
asistentka právníka

pojištění daňových poradců, 
podpora Dozorčí a Disciplinární komise


tel.: +420 542 422 320
e-mail: peslova@kdpcr.cz 
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Jan Průdek
asistent právníka,
pověřenec pro ochranu osobních údajů

podpora Disciplinární komise            

tel.: +420 542 422 327 
e-mail: prudek@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 508

Ing. Bc. Pavlína Fialová
manažerka odborných záležitostí

Odborné kolegium, 
Koordinační výbor


tel.: +420 542 422 326 
e-mail: fialova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 508

Ing. Jaromír Papírník
manažer publikační činnosti a Valné hromady

Bulletin, knihy, Valná hromada

tel.: +420 542 422 324 
e-mail: papirnik@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

Bc. Vilém Lepil 
manažer informačních technologií

oblast IT

tel.: +420 542 422 315
e-mail: lepil@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

  Bc. Petr Němec 
manažer informačních technologií

oblast IT

tel.: +420 542 422 315
e-mail: nemec@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

Ing. Libuše Koukalová
hlavní účetní

vedení účetnictví, 
zpracování daňového přiznání


tel.: +420 542 422 316 
e-mail: koukalova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Ing. Petra Vítková
asistentka hlavní účetní

fakturace, vedení účetní agendy

tel.: +420 542 422 318 
e-mail: vitkova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Štěpánka Paldusová
referentka účetního oddělení

pořizování faktur, evidence asistentů DP a PO

tel.: +420 542 422 321 
e-mail: paldusova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Ing. Michaela Starečková
asistentka pro členské záležitosti

vedení seznamu daňových poradců, 
koordinátorka Evropského seznamu daňových poradců


mateřská dovolená

Kristýna Machalová 
referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

mateřská dovolená

Název souboru Velikost
Organizační struktura KDP ČR k 1.6.2018 204KB Stáhnout