Kontakt

Tisknout
Publikováno 30.06.2014

Kancelář Komory daňových poradců České republiky

Telefon: +420 542 422 311
E-mail: kdp@kdpcr.cz
Datová schránka: ng6adi3

Adresa:

Komora daňových poradců ČR

Kozí 4

602 00 Brno

6. patro (rohový dům služeb)

Mapa a GPS 

IČO: 44995059
DIČ: CZ44995059

Platby v ČR:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

CZK 2107491443/2700

IBAN: CZ4327000000002107491443

SWIFT (BIC): BACXCZPPXXX

Zahraniční platby:

KB Brno - venkovEUR 35-479890227/0100

IBAN: CZ6001000000350479890227

SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Provozní doba: Pondělí - Čtvrtek

9:00 - 15:30

Pátek

9:00 - 15:00

Odpovědná osoba: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Organizační schema kanceláře najdete zde.

 

Ing. Radek Neužil, LL.M.

tajemník KDP ČR

tel.: +420 542 422 311

e-mail: neuzil@kdpcr.cz

6. patro, dveře č. 601

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažerka interních procesů a PR

vedení projektů implementace IS, tvorba webu,

public relations,

interní dokumentace 

tel.: +420 542 422 319

mobil: +420 605 205 705

e-mail: foretova@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 507

Kamila Stehnová 

asistentka tajemníka

evidence právnických osob

tel.: +420 542 422 336

e-mail: stehnova@kdpcr.cz

6. patro, dveře č. 602

Lena Menšíková 

referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311

e-mail: mensikova@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 506

Eva Zálešáková 

referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311

e-mail: zalesakova@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 506

Mgr. Šárka Lásková

tajemnice Prezidia,

vedoucí oddělení členských záležitostí

organizační zajištění zasedání Prezidia a kvalifikačních zkoušek tel.: +420 542 422 313

e-mail: laskova@kdpcr.cz

6. patro, dveře č. 604

Alena Štrosová

asistentka pro členské záležitosti

vedení seznamu daňových poradců, 

koordinátorka Evropského seznamu daňových poradcůtel.: +420 542 422 323 

e-mail: strosova@kdpcr.cz

6. patro, dveře č. 605

Mgr. Marcela Vaňatková 

vedoucí oddělení vzdělávání

vzdělávánítel.: +420 542 422 329

e-mail: vanatkova@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 501

Ing. Vít Šelešovský

manažer dalšího vzdělávání

organizace konferencí, 

dlouhodobé vzdělávání, certifikace tel.: +420 542 422 317

e-mail: selesovsky@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 502

Vratislav Mánek

manažer vzdělávání pro daňové poradcejednorázová, celorepubliková a regionální školenítel.: +420 542 422 322 

e-mail: manek@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 504
Miroslava Říčná

manažerka vzdělávání pro veřejnost

kurzy pro veřejnost, 

školení ke zkoušce DP, 

certifikační vzdělávací program "Daňová abeceda"tel. +420 542 422 314 

e-mail: ricna@kdpcr.cz 

5. patro, dveře č. 502

Ing. Veronika Nováčková

asistentka vzdělávání

jednorázová, celorepubliková a regionální školení,

evidence kontinuálního profesního vzdělávánítel.: +420 542 422 328 

e-mail: novackova@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 504

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.

vedoucí právního oddělení

pověřenec pro ochranu osobních údajů,

profesní problematika DP, 

stížnosti, 

podpora Dozorčí a Disciplinární komise

tel.: +420 542 422 325 

e-mail: sefl@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 509

Mgr. Markéta Pešlová

asistentka právníka

pojištění daňových poradců, 

podpora Dozorčí a Disciplinární komisetel.: +420 542 422 320

e-mail: peslova@kdpcr.cz 

5. patro, dveře č. 509

Mgr. Tomáš Půček

asistent právníka

podpora Dozorčí a Disciplinární komisetel.: +420 542 422 327

e-mail: pucek@kdpcr.cz 

5. patro, dveře č. 508

Ing. Bc. Pavlína Fialová

manažerka odborných záležitostí

Odborné kolegium, 

Koordinační výbortel.: +420 542 422 326 

e-mail: fialova@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 508

Ing. Jaromír Papírník

manažer publikační činnosti a Valné hromady

Bulletin, knihy, Valná hromadatel.: +420 542 422 324 

e-mail: papirnik@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 510

Bc. Petr Němec 

manažer informačních technologií

oblast ITtel.: +420 542 422 315

e-mail: it@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 510

Bc. Lenka Kunčarová

hlavní účetní

vedení účetnictví, 

zpracování daňového přiznánítel.: +420 542 422 330 

e-mail: kuncarova@kdpcr.cz

6. patro, dveře č. 605

Ing. Petra Vítková

asistentka hlavní účetní

fakturace, vedení účetní agendytel.: +420 542 422 318 

e-mail: vitkova@kdpcr.cz

6. patro, dveře č. 605

Ing. Libuše Koukalová

referentka účetního oddělení

HR, vedení účetnictvítel.: +420 542 422 316 

e-mail: koukalova@kdpcr.cz

5. patro, dveře č. 507

Štěpánka Paldusová

referentka účetního oddělení

pořizování faktur, evidence asistentů DP a POtel.: +420 542 422 321 

e-mail: paldusova@kdpcr.cz

6. patro, dveře č. 605

Ing. Michaela Starečková

asistentka pro členské záležitosti

mateřská dovolená

Kristýna Machalová 

referentka podatelny

mateřská dovolená

Mgr. Lenka Reňáková

asistentka pro členské záležitosti

mateřská dovolená 

 

   
Název souboru Velikost
Organizační struktura kanceláře k 1.11.2018.pdf 205KB Stáhnout