Kontakt

Publikováno 30.06.2014

Kancelář Komory daňových poradců České republiky

Adresa:

Komora daňových poradců ČR
Kozí 4
602 00 Brno

6. patro (rohový dům služeb)

Mapa a GPS

Telefon:

+420 542 422 311

E-mail:

kdp@kdpcr.cz

Provozní doba:

Pondělí    9:00 - 15:30
Úterý        9:00 - 15:30
Středa      9:00 - 15:30
Čtvrtek     9:00 - 15:30
Pátek        9:00 - 15:00
Sobota        zavřeno
Neděle        zavřeno

Datová schránka:

ng6adi3

IČO:

44995059

DIČ:

CZ44995059

Platební údaje:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
SWIFT (BIC): BACXCZPP

Odpovědná osoba: Ing.Radek Neužil, LL.M.

Organizační  kanceláře najdete zde.

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

tel.: +420 542 422 311
mobil: +420 602 501 092
e-mail: neuzil@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 601

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažerka interních procesů a PR

vedení projektů, implementace IS, tvorba webu, Public Relations, interní dokumentace

tel.: +420 542 422 319
mobil: +420 605 205 705
e-mail: foretova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 507

Kamila Stehnová
asistentka tajemníka

evidence daňově poradenských společností

tel.: +420 542 422 336
e-mail: stehnova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 602

Klára Musilová
referentka podatelny

evidence pošty, datová schránka

tel.: +420 542 422 311
e-mail: musilova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

Mgr. Šárka Lásková
tajemnice Prezidia,
vedoucí oddělení členských záležitostí

organizační zajištění zasedání Prezidia a kvalifikačních zkoušek

tel.: +420 542 422 313
e-mail: laskova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 604

Alena Štrosová
asistentka pro členské záležitosti

vedení seznamu daňových poradců, evidence přihlášek ke kvalifikační zkoušce

tel.: +420 542 422 323
e-mail: strosova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Mgr. Marcela Vaňatková
vedoucí oddělení vzdělávání

tel.: +420 542 422 329
e-mail: vanatkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 501

Ing. Vít Šelešovský
manažer dalšího vzdělávání

organizace konferencí, dlouhodobé vzdělávání, certifikace

tel.: +420 542 422 317
e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 502

Miroslava Říčná
manažerka vzdělávání pro veřejnost

kurzy pro veřejnost, školení ke zkoušce DP, certifikační vzdělávací program "Daňová abeceda"

tel. +420 542 422 314
e-mail: ricna@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 502

Vratislav Mánek
manažer vzdělávání pro daňové poradce

jednorázová, celorepubliková a regionální školení

tel.: +420 542 422 322
e-mail: manek@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504

Mgr. Lucie Fabová (roz. Balážová)
asistentka oddělení vzdělávání

evidence KPV

tel.: +420 542 422 328
e-mail: balazova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 504

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.
vedoucí právního oddělení

pověřenec pro ochranu osobních údajů, profesní problematika DP, stížnosti, podpora Dozorčí a Disciplinární komise

tel.: +420 542 422 325
e-mail: sefl@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Markéta Pešlová
asistentka právníka

pojištění daňových poradců, podpora Dozorčí a Disciplinární komise

tel.: +420 542 422 320
e-mail: peslova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 509

Mgr. Tomáš Půček
asistent právníka

podpora Dozorčí a Disciplinární komise, Odborné kolegium; připomínkování legislativy

tel.: +420 542 422 327
e-mail: pucek@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 508

Ing. Bc. Pavlína Fialová
manažerka odborných záležitostí

Koordinační výbor
mateřská dovolená

tel.: +420 542 422 326
e-mail: fialova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 508

Ing. Jaromír Papírník
manažer publikační činnosti a Valné hromady

Bulletin, knihy, Valná hromada

tel.: +420 542 422 324
e-mail: papirnik@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

Jiří Franc
manažer informačních technologií

oblast IT

tel.: +420 542 422 315
e-mail: it@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 510

TeamViewer QuickSupport

Ing. Petra Vítková
asistentka účetní

fakturace, vedení účetní agendy

tel.: +420 542 422 318
e-mail: vitkova@kdpcr.cz
5. patro, dveře č. 506

Štěpánka Paldusová
referentka účetního oddělení a odborných záležitostí

pořizování faktur, evidence asistentů
Sekce, pracovní a diskusní skupiny

tel.: +420 542 422 321
e-mail: paldusova@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 605

Ing. Michaela Starečková
asistentka pro členské záležitosti

rodičovská dovolená
Evropský seznam