Publikováno 22.02.2021
    

Miroslava Říčná
manažerka vzdělávání pro veřejnost
E-mail: ricna@kdpcr.cz
Mobil: 602 447 295
 

Hlavní příprava ke zkouškám je soubor přednášek a cvičení příkladů, jejichž zvládnutí je klíčové pro úspěšné složení kvalifikační zkoušky na daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb. Kurzy Vám předkládají ideální přípravu v oblasti praktického použití daňového práva a účetnictví. Přednášky a počítání příkladů vedou zkušení lektoři z řad zkušebních komisařů, daňových poradců a auditorů a dále pracovníků GFŘ, kteří jsou sami tvůrci příkladů na zkouškách. Kurzy se konají zpravidla 2x ročně, vždy předcházejí kvalifikační zkoušce na daňového poradce.
Místa konání jsou Brno a Praha. Nyní je možno zhlédnout i online.


Co získáte absolvováním kurzů:
Absolvováním kurzů si uděláte přesnou představu o tom, co je potřeba zvládnout pro úspěšné složení zkoušky na daňového poradce. Oceníte sdílení zkušeností s ostatními uchazeči o zkoušku. Velmi cenné jsou odborné diskuse a sdílení zkušeností mezi kolegy.

Pro koho jsou kurzy určeny:
Kurzy jsou určeny zejména všem uchazečům o kvalifikační zkoušku na daňového poradce dle zákona 523/92 Sb.. V poslední době jsou kurzy stále více oblíbené u daňových poradců, řady jejich spolupracovníků a zaměstnanců i dalších osob zabývajících se problematikou daní, jako univerzální vzdělávací program. 
Pro členy KDP ČR přihlášené ke Kontinuálnímu profesnímu vzdělávání se započítává odpovídající počet hodin z každé přednášky.

Mohlo by Vás také zajímat
Jak se na zkoušky připravit a odkud začít? Ovlivnil přípravu zkoušek covid? Co má na starosti kompletační komise? Jak je to s úspěšností uchazečů? Rozhovor Matěje Nešlehy se Šárkou Láskovou. Více epizod podcastu Komory "naDANĚ" Cíl kurzů:
Cílem kurzů je rekapitulace a rozšíření znalostí v oblasti praktického použití daňového práva a účetnictví.

Typy kurzů:

 • Účetnictví - 5-ti denní kurz spojující teorii s praktickou aplikací a použitím v konkrétních praktických příkladech.
   
 • Malé daně - 3 denní kurz zaměřený na daň spotřební a ekologickou, daň z věcí nemovitých, daň silniční
 • Výuka teorie - 5-ti denní kurz s prodlouženou výukou daní z příjmů zaměřující se na výklad a rozbory daňových zákonů, zejména daň z příjmů a daně z přidané hodnoty.
   
 • Daňový řád - 2 dny základního průřezu s důrazem na významná témata nebo 3 dny komplexního výkladu a aplikace tohoto zákona. 
   
 • Praktické procvičování příkladů - kurz není určen pro začátečníky, u účastníků se předpokládá znalost daňového práva potřebná k počítání příkladů. Slouží především jako příprava na písemnou část kvalifikační zkoušky.
   
 • Profesní a související předpisy nabízíme formou webináře.
   
 • Mimořádné kurzy - tyto kurzy reagují zpravidla na novely daňových zákonů a jsou časově na tyto novely navázané.
   
 • Příklady ze zkoušek - simulace - obsahem tohoto kurzu je počítání konkrétních příkladů z posledního termínu zkoušek - prezentují komisaři kvalifikačních zkoušek.

Pokud uvažujete o komplexní přípravě na zkoušku, doporučujeme využít zvýhodněné nabídky kurzů KOMPLET v Praze a Brně:

 • u objednávky KOMPLET BRNO doporučujeme dokoupit zvlášť Malé daně a Účetnictví, které jsou jen v Praze.

 • u objednávky KOMPLET PRAHA - jen u podzimní přípravy, jsou v ceně pouze jedny Příklady DzP a DPH, napište proto do poznámky Příklady I. nebo Příklady II. - liší se jen termíny a přednášejícími.

 • účastník si při objednání kurzu závazně stanoví i formu účasti, prezenčně nebo on-line. V případě, že se po objednání rozhodne zvolenou formu změnit, bude mu naúčtován poplatek za provedení této změny 1000 Kč vč. DPH


Důležitá upozornění: 
 • Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
 • Upřednostňujeme jen závazné objednávky. 
 • Formuláře přiznání si každý účastník zajišťuje sám. 
 • U přípravných kurzů nepodporujeme dotační programy.


Jdu prozkoumat jednotlivé kurzy a udělat si objednávku


Jak se stát poradcem?

Název souboru Velikost
Organizační pokyny PRAHA - BRNO 387KB Stáhnout
Brožurka kurzy - PODZIM 2024 989KB Stáhnout
Nabídka kurzy - PODZIM 2024 220KB Stáhnout