Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Angličtina v daních a účetnictví - středně pokročilý kurz - /B1+, B2/ ON-LINE

Kurz v rozsahu 16 čtyřhodinových setkání (16 x 4 hod) bude zaměřen na mluvenou i písemnou komunikaci se zahraničními klienty specializovanou na daně a účetnictví v kontextu tuzemské legislativy. Výuka je rozdělena na profesní blok a blok Use of English a proběhne on-line prostřednictvím MS Teams. Bloky se budou pravidelně střídat od října 2021 do června 2022. Účastníci obdrží podklady pro samostudium (poslech, aplikace Quizlet atd.).

Tento kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí nebo potřebují profesní angličtinu aktivně používat při výkonu své profese. Časová dotace kurzu umožní účastníkům do hloubky probrat a procvičit všechna zařazená témata a získat dostatečnou slovní zásobu pro profesionální poskytování daňového poradenství v anglickém jazyce. Obsahovou náplň kurzu naleznete ke stažení níže.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce, asistenty daňových poradců, účetní, finanční manažery a další odbornou veřejnost.

Obsahová náplň

Profesní blok - lektor Ing. Vladimír Zdražil
Naší společnou ambicí je získat dovednost poskytovat daňové, účetní či ekonomické poradenství klientovi v anglickém jazyce. Koncept bloku je postaven na aktuálním znění tuzemské daňové a účetní legislativy. Cca 14 dnů před každým setkáním obdrží účastníci doporučenou slovní zásobu, se kterou se bude pracovat. Na vlastní lekci se vždy lektor vyjádří ke konkrétní problematice ve formě powerpointové prezentace a následně se řeší v anglickém jazyce situace simulující obvyklé řešení ve vaší daňové či účetní praxi dle aktuální legislativy se zahraničním klientem, kolegou či obchodním partnerem. Pod každým zadáním nalezne účastník doporučenou slovní zásobu. Od účastníků se očekává chuť samostatného vyjádření. Velkou devizou je vzájemné obohacení se o poznatky jednotlivých účastníků ohledně praxe – vedení účetnictví, posouzení konkrétních situací ze strany správce daně atd. Výhodou kurzu je zde dostatečný prostor pro řízenou diskuzi, oponenturu ze strany všech účastníků atd.
 
Use of English - lektorka Mgr. Marcela Svatková
Blok Use of English navazuje na profesní blok a je jeho rozšířením. Hlavním cílem je procvičení profesní slovní zásoby a její zavedení do praxe. Studenti vysvětlují a definují pojmy. Dále je součástí výuky gramatika, která ale není přednášena, nýbrž jde o zavedení specifických gramatických jevů do praxe v souvislosti s danou slovní zásobou a tématem. Studenti pracují s texty, dále ve dvojicích, naučí se specifická slovní spojení při telefonické komunikaci, popsat grafy atd. Materiály jsou sestaveny z obchodní a odborové angličtiny.

On-line procvičování - 50 min, 2x až 3x měsíčně
Jako doplnění kurzu můžete využít také on-line procvičování probírané terminologie v rozsahu 50 min s lektorkou paní Mgr. Marcelou Svatkovou. Procvičování probíhá prostřednictví on-line konferenční místnosti 2 krát až 3 krát měsíčně mezi jednotlivými setkáními. Účast na on-line kurzech je zdarma a je přístupna pouze účastníkům jazykových kurzů. Pro zapojení do konferenční místnosti potřebujete počítač s připojením na internet a sluchátka s mikrofonem. Konkrétní termíny on-line setkání budou stanoveny dle zájmu a časových možností lektorky Mgr. Marcely Svatkové.

Hodnocení účastníků předchozích běhů naleznete zde.

Organizační pokyny

Maximální počet účastníků na jednom kurzu: 10
Doporučená znalost AJ: B1+, B2
Místo konání: on-line MS Teams
Termín lekcí: vybrané pátky vždy od 14 do 18 hodin

 datum  lekce /  blok  lektor/ka
 01.10.2021  1. lekce / Use of English  M. Svatková
 15.10.2021  1. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 22.10.2021  2. lekce / Use of English  M. Svatková
 05.11.2021  2. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 19.11.2021  3. lekce / Use of English  M. Svatková
 03.12.2021  3. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 07.01.2022  4. lekce / Use of English  M. Svatková
 21.01.2022  4. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 11.02.2022  5. lekce / Use of English  M. Svatková
 25.02.2022  5. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 11.03.2022  6. lekce / Use of English  M. Svatková
 08.04.2022  6. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 22.04.2022  7. lekce / Use of English  M. Svatková
 06.05.2022  7. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 20.05.2022  8. lekce / Use of English  M. Svatková
 03.06.2022  8. lekce / Profesní blok  V. Zdražil

 

Zvýhodněná cena pro asistenty daňových poradců zapsané u KDP ČR a stálé účastníky
Asistenti daňových poradců a účastníci, kteří kurzy angličtiny absolvovali v předchozím období (září 2020 - červen 2021) mohou využít zvýhodněnou cenu pro asistenty stálé účastníky ve výši 16 900 Kč. Při vyplňování účastníka vyznačte pole "Asistenti a účastníci 20/21". Cena kurzu zahrnuje plnou účast, podkladové materiály. Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 6 účastníků.

 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310602 01.10.2021 2021-10-01T14:00:00+02:00 - 03.06.2022 2022-06-03T18:00:00+02:00 ON-LINE 6 Mgr. Marcela Svatková
Ing. Vladimír Zdražil
přihlásit na termín

Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy. S KDP spolupracuje již 10 let a má bohaté zkušenosti s prezenční i online výukou daňových poradců a další odborné veřejnosti v oblasti daňové a účetní angličtiny a němčiny. Zaměřuje se na skupinové i individuální lekce, při kterých využívá vlastní materiály připravené podle individuálních potřeb studentů. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy.

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Lektor má bohaté zkušenosti s obchodním jednáním se zahraničními partnery s důrazem na zprostředkování prodeje obchodních společností zahraničním investorům. Mezi jeho další aktivity patří sestavování a překlad účtových rozvrhů účetních jednotek do angličtiny a lektorská činnost v oblasti mezinárodního obchodu a smluv s mezinárodním obsahem.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Stupnice pro sebehodnocení 224KB Stáhnout
Obsahová náplň - středně pokročilý kurz 655KB Stáhnout

Doporučené publikace

IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP
690 Kč s DPH
Skladem
Taxes in Russia Taxes in Russia
570 Kč s DPH
Skladem