Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Angličtina v daních a účetnictví - středně pokročilý kurz

Kurz je zaměřen na mluvenou i písemnou komunikaci se zahraničními klienty specializovanou na daně a účetnictví v kontextu tuzemské legislativy. Forma výuky je kombinovaná, kdy je 8 prezenčních setkání v průběhu školního roku doplněno podklady pro samostudium (poslech, aplikace quizlet atd.) a možností on-line výuky. Každé prezenční setkání se skládá z Profesního bloku a bloku Use of English.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce, asistenty daňových poradů, finační účetní, finanční manažery a další odbornou veřejnost.

Obsahová náplň

Profesní blok - lektor Ing. Vladimír Zdražil
Naší společnou ambicí je získat dovednost poskytovat daňové, účetní či ekonomické poradenství klientovi v anglickém jazyce. Koncept bloku je postaven na aktuálním znění tuzemské daňové a účetní legislativy. Cca 14 dnů před každým setkáním obdrží účastníci doporučenou slovní zásobu, se kterou se bude pracovat. Na vlastní lekci se vždy lektor vyjádří ke konkrétní problematice ve formě powerpointové prezentace a následně se řeší v anglickém jazyce situace simulující obvyklé řešení ve vaší daňové či účetní praxi dle aktuální legislativy se zahraničním klientem, kolegou či obchodním partnerem. Pod každým zadáním nalezne účastník doporučenou slovní zásobu. Od účastníků se očekává chuť samostatného vyjádření. Velkou devizou je vzájemné obohacení se o poznatky jednotlivých účastníků ohledně praxe – vedení účetnictví, posouzení konkrétních situací ze strany správce daně atd. Výhodou kurzu je zde dostatečný prostor pro řízenou diskuzi, oponenturu ze strany všech účastníků atd.
 
Use of English - lektorka Mgr. Marcela Svatková
Blok Use of English navazuje na dopolední výuku a má být jejím rozšířením. Hlavním cílem je procvičit slovní zásobu, která byla dopolední náplní výuky a její zavedení do praxe. Studenti vysvětlují a definují pojmy. Dále je součástí výuky gramatika, která ale není přednášena, nýbrž jde o zavedení specifických gramatických jevů do praxe v souvislosti s danou slovní zásobou a tématem. Studenti pracují s texty, dále ve dvojicích, naučí se specifická slovní spojení při telefonické komunikaci, popsat grafy atd. Materiály jsou sestaveny z obchodní a odborové angličtiny.

On-line procvičování - 50 min, 2x až 3x měsíčně
Jako doplnění kurzu můžete využít také on-line procvičování probírané terminologie v rozsahu 50 min s lektorkou paní Mgr. Marcelou Svatkovou. Procvičování probíhá prostřednictví on-line konferenční místnosti 2 krát až 3 krát měsíčně mezi jednotlivými setkáními. Účast na on-line kurzech je zdarma a je přístupna pouze účastníkům jazykových kurzů. Pro zapojení do konferenční místnosti potřebujete počítač s připojením na internet a sluchátka s mikrofonem. Konrténí termíny on-line setkání budou stanoveny dle zájmu a časových možností lektorky Mgr. Marcely Svatkové.

Hodnocení účastníků předchozích běhů naleznete zde.

Organizační pokyny

Maximální počet účastníků na jednom kurzu: 12
Doporučená znalost AJ: B2 (stupnice pro sebehodnocení ke stažení níže), použití češtiny ze strany lektorů je omezeno na  minimum.
Místo konání BRNO: Kozí 4, Brno
Termín celodenních setkání

4. 10. 2019 18. 10. 2019 29. 11. 2019 17. 1. 2020 28. 2. 2020 3. 4. 2020 22. 5. 2020 5. 6. 2020

Harmonogram dne

9:00 - 10:55 11:05 - 13:00 Oběd 14:00 - 15:55 16:05 - 18:00
Profesní blok  Use of English

Cena kurzu zahrnuje plnou účast, podkladové materiály, drobné občerstvení a nelze ji nijak krátit. Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 8 účastníků.

Zvýhodněná cena pro asistenty daňových poradců zapsané u KDP ČR, stálé účastníky a členy Sdružení účetních a daňových poardců.
Asistentí DP členoví SÚDP a účastníci, kteří nejsou daňoví poradci a zároveň kurzy angličtiny absolvovali v předchozím období (září 2018 - červen 2019) mohou využít zvýhodněnou cenu pro stálé klienty ve výšši 16 900 Kč. Při vyplňování účastníka zaklikněte pole "Účastníci 18/19 a asistenti DP".


Pokud bude kapacita kurzu vyčerpána, tak je možno se přihlásit jako náhradník. V případě uvolnění místa Vám zašleme zprávu na Váš email a budete mít možnost si kurz objednat.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka Jazykové školy Zachová s.r.o. Pelhřimov, kde pracuje od jejího vzniku. V současné době působí na pozici hlavní metodičky výuky cizích jazyků. Angličtinu studovala na Univerzitě Karlově v Praze. Lektorka se specializuje jak na individuální, tak i skupinovou výuku. Vede kurzy všeobecného i odborného jazyka.

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Lektor má bohaté zkušenosti s obchodním jednáním se zahraničními partnery s důrazem na zprostředkování prodeje obchodních společností zahraničním investorům. Mezi jeho další aktivity patří sestavování a překlad účtových rozvrhů účetních jednotek do angličtiny a lektorská činnost v oblasti mezinárodního obchodu a smluv s mezinárodním obsahem.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Stupnice pro sebehodnocení 224KB Stáhnout
Obsahová náplň - středně pokročilý kurz 655KB Stáhnout

Doporučené publikace