Miroslava Říčná
ricna@kdpcr.cz +420 602 447 295

Kurzy KOMPLET - Praha

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Příprava ke zkouškám

Daně

Účetnictví

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Uchazeč o zkoušku Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Hlavní příprava ke zkouškám je soubor přednášek a cvičení příkladů, jejichž zvládnutí je klíčové pro úspěšné složení kvalifikační zkoušky na daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb. Kurzy Vám předkládají ideální přípravu v oblasti praktického použití daňového práva a účetnictví. Přednášky a počítání příkladů vedou zkušení lektoři z řad zkušebních komisařů, daňových poradců a auditorů a dále pracovníků GFŘ, kteří jsou sami tvůrci příkladů na zkouškách. 

Co získáte absolvováním přípravných kurzů "KOMPLET":

 • Intenzivní přípravu na zkoušku;
 • zvýhodněnou cenu při objednání celého balíčku; 
 • přesnou představu o tom, co je potřeba zvládnout pro úspěšné složení zkoušky na daňového poradce a
 • výklad teorie a příkladů od daňových expertů a tvůrců příkladů na zkoušku.

Velmi cenné jsou odborné diskuse a sdílení zkušeností s ostatními uchazeči o zkoušku.

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

Obsahová náplň

139 hodin intenzivní přípravy - kompletní přehled teorie i počítání příkladů k úspěšnému zvládnutí zkoušky na daňového poradce. Zvýhodněná cena za celý balíček!

Pro koho je kurz určen

Kurz je určený především pro ty, kteří se chtějí kvalitně připravit na kvalifikační zkoušku na daňového poradce, současně jsou vhodné pro daňové poradce, jejich spolupracovníky a zaměstnance a také pro další osoby zabývající se problematikou daní, jako univerzální vzdělávací program. Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.

U přípravných kurzů nepodporujeme dotační programy!

Harmonogram

Termíny:

1

pondělí 5. 2. 2024 09:00 ‑ 18:00

Malé daně - 1. den

Daň spotřební a ekologická

2

úterý 6. 2. 2024 09:00 ‑ 18:00

Malé daně - 2. den

Daň z nemovitých věcí

3

středa 7. 2. 2024 09:00 ‑ 13:00

Malé daně - 3. den

Daň silniční

4

čtvrtek 8. 2. 2024 09:00 ‑ 18:00

Daňový řád - 1. den

JUDr. Karel Alexa, Ph.D.

5

pátek 9. 2. 2024 09:00 ‑ 18:00

Daňový řád - 2. den

JUDr. Karel Alexa, Ph.D.

6

sobota 10. 2. 2024 09:00 ‑ 16:30

Daňový řád - 3. den

Mgr. Barbora Bortlíková

7

úterý 13. 2. 2024 09:00 ‑ 18:00

Účetnictví - 1. den

8

středa 14. 2. 2024 09:00 ‑ 18:00

Účetnictví - 2. den

9

čtvrtek 15. 2. 2024 09:00 ‑ 18:00

Účetnictví - 3. den

10

pátek 16. 2. 2024 09:00 ‑ 18:00

Účetnictví - 4. den

11

sobota 17. 2. 2024 09:00 ‑ 17:00

Účetnictví - 5. den

12

pátek 8. 3. 2024 09:00 ‑ 18:00

Teorie DPH - 1. den

Teorie DPH

13

sobota 9. 3. 2024 09:00 ‑ 18:00

Teorie DPH - 2. den

Teorie DPH

14

neděle 10. 3. 2024 09:00 ‑ 18:00

Teorie daně z příjmů - 1. den

Teorie DPPO

15

pondělí 11. 3. 2024 09:00 ‑ 18:00

Teorie daně z příjmů - 2. den

Teorie DPFO

16

úterý 12. 3. 2024 09:00 ‑ 17:00

Praktické procvičování příkladů Daň z příjmů - 1. den

Příklady DPFO

17

středa 13. 3. 2024 09:00 ‑ 17:00

Praktické procvičování příkladů Daň z příjmů - 2. den

Příklady DPPO

18

čtvrtek 14. 3. 2024 09:00 ‑ 17:00

Praktické procvičování příkladů DPH

Příklady DPH

Soubory ke stažení

Přednášející

JUDr. Karel Alexa, Ph.D.

zkušební komisař, vedoucí Oddělení metodiky správy daní - Specializovaný finanční úřad Praha

Mgr. Barbora Bortlíková

FÚ pro Olomoucký kraj, ředitelka finančního úřadu, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Daniel Horad

(DP #4573)

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR

Ing. Ivana Langerová

(DP #2351)

daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Igor Pantůček

(DP #3969)

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady vysokých škol a vzdělávacích agentur, specializuje se na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, silniční daň a další

Mgr. Václav Pikal

Finanční úřad pro hl.m.Prahu, metodik daně z příjmů fyzických osob a daně silniční, člen garanční skupiny GFŘ na daň silniční, zkušební komisař KDP

Ing. Ivana Pilařová

(DP #138)

daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR, auditorka

Ing. Jana Procházková

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

(DP #3912)

daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, lektorka v řadě vzdělávacích agentur

Ing. Ilona Součková

vedoucí Oddělení DPPO a zástupce ředitele Odboru daní z příjmů, Generální finanční ředitelství, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Ivo Šulc

(DP #10)

daňový poradce, je členem Sekce spotřební a ekologické daně při Odborném kolegiu KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR. Autor knihy „Spotřební daň s komentářem“ nakladatelství ANAG, autor mnoha článků – publikační činnost v oblasti spotřebních daní, lektor problematiky spotřebních daní

Organizační pokyny

Informace k přednáškovým prostorám v Praze: 

 • Přednáškové prostory jsou zajištěny v ČSVTS (Český svaz vědeckotechnických společností), Novotného lávka 5, Praha 1, Tel: 221 082 219;
 • Parkovací kapacita zde není k dispozici, můžete dle potřeby využít odstavná parkoviště;
 • U prezenční formy bude stravování řešeno formou obědů v polední hodinové přestávce. V průběhu dne budete mít k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda).
 • Pokud se chystáte využít MHD, po nábřeží doporučujeme tramvaje č. 17, 18 na zastávku Karlovy Lázně, či metro - 5 minut od metra Staroměstská.

Nezapomeňte si s sebou přinést:

 • Zákony vztahující se k Vámi vybraným kurzům v platném znění
 • Formuláře přiznání
 • Kalkulačku

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při registraci dobře zvažte, jaká forma účasti je pro vás nejvíce přínosná - prezenčně, nebo on-line. Dodatečná změna je možná po domluvě s organizátorem, účtujeme za každý přesun administrativní poplatek 1000 Kč vč. DPH.

Doporučení na ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Související produkty