Miroslava Říčná
ricna@kdpcr.cz +420 602 447 295

Daňový řád pro uchazeče o zkoušku - on-line

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Přednáška

Téma

Příprava ke zkouškám

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Uchazeč o zkoušku

Vyberte místo konání:

Termíny - on-line:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

Přípravný kurz je zaměřen na uvedení aktuálních trendů (legislativních, judikaturních, metodických) v oblasti daňového procesu a na osvěžení klíčových pasáží daňového řádu. Věnovat se budeme vybraným obecným ustanovením jako jsou  lhůty, podání, jednání či zastupování, dále kontrolním postupům, vyměřování a doměřování daní a nakonec placení daní či sankčnímu systému. Výklad bude uzpůsoben pro účely zvládnutí ústní části zkoušky, tj. bude vycházet z praktických zkušeností zkušebního komisaře.

Přílohy

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uchazeče o zkoušku na daňového poradce.

Organizační pokyny

Seminář bude probíhat ve virtuální přednáškové místnosti v aplikaci WEBMEETING. Technická podpora s možností vyzkoušení spojení bude k dispozici v den přednášky od 08:00. Chcete si vyzkoušet prostředí virtuální posluchárny nanečisto a ověřit si tak, ještě před zahájením přednášky že všechno funguje správně? 
Navštivte testovací přednáškovou místnost, která je otevřena nonstop na adrese https://admin.webmeeting.cz/demo/enter-demo
Potřebujete více informací? Navštivte www.webmeeting.cz/napoveda

Harmonogram:
8.00 –   9.00   prezence
9.00 – 10.45   část I.
10.45 – 11.15   přestávka
11.15 – 13.00   část II.
13.00 – 14.00   oběd
14.00 – 15.45   část III.
15.45 – 16.15   přestávka
16.15 – 18.00   část IV.

Související produkty

Související aktivity

Student Uchazeč o zkoušku
začátečník
Doporučená úroveň znalostí
Základní informace k zákonu o evidenci skutečných majitelů

Jedinečný webinář s úvodem do problematiky Evidence skutečných majitelů, která je také obsahem kvalifikační zkoušky na daňového poradce.

Detail
Student Uchazeč o zkoušku
začátečník
Doporučená úroveň znalostí
Profesní otázky - AML zákon

Poslechněte si nezbytné informace ke zkoušce na daňového poradce týkající se oblasti boje proti praní špinavých peněz.

Detail
Student Uchazeč o zkoušku
začátečník
Doporučená úroveň znalostí
Profesní otázky (práva a povinnosti daňového poradce)

Krátký webinář s přehledem práv a povinností daňového poradce. Nezbytné informace ke zkoušce na daňového poradce.

Detail