Ing. Vít Šelešovský
selesovsky@kdpcr.cz +420 731 677 622

14. ročník odborného semináře Národní účetní rady - Praha

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Daně

Účetnictví

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Dovolujeme si Vás pozvat již na 14. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře budou novinky v daních, novela zákona o účetnictví a novela zákona o auditorech pro rok 2024. Dále se v průběhu semináře zaměříme na připravovaný zákon o účetnictví a doporučení správných postupů v účetnictví, auditu a daních.

Seminář se koná v pátek 1. prosince 2023 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, kde se můžete účastnit prezenčně. Ze semináře bude zajištěn rovněž živý přenos pro zájemce preferující on-line formu. Formu Vaší účasti si prosím zvolte níže.

Zlevněná cena je určena pouze pro zástupce Finanční správy.

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

8:00 – 9:00

 Prezence účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení
Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR

9:15 – 10:00

Aktuální informace k přípravě nového zákona o účetnictví
JUDr. Ing. Stanislav Kouba, PhD., vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR                

10:00  – 10:30

Změny v daních pro rok 2024
JUDr. Ing. Stanislav Kouba, PhD., vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR

10:30  – 11:00

Přestávka na kávu

11:00  – 11:45

Zavedení funkční měny od roku 2024
Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese MF, katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze

11:45  – 12:30

 Příprava a ověřování zpráv o udržitelnosti – implementace směrnice CSRD
 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR, katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze

12:30 – 14:00

Oběd

14:00 - 14:30

Nový režim zdaňování kursových rozdílů od roku 2024
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D., auditorka a daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, partner TPA   

14:30 - 15:00

Nová struktura účetních výkazů pro neziskové organizace v novém zákonu o účetnictví
Ing. Simona Pacáková, auditor, daňový poradce a soudní znalec ADU.CZ s.r.o.

15:00 - 15:30

Účetní zobrazení leasingu
Ing. Libor Vašek, Ph.D., katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze

15:30 - 16:00

Diskontování dlouhodobých dluhů a pohledávek
Ing. Alice Šrámková, daňová poradkyně, Komora certifikovaných účetních 

16:00

Závěrečné slovo

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Organizační pokyny

Zástupci Finanční správy se mohou hlásit za zlevněnou cenu jen prostřednictvím svého zaměstnavatele a mohou volit mezi prezenční a online účastí. Studenti se při prezenci prokáží platnou ISIC kartou nebo platným potvrzením o studiu. Zvýhodněná cena pro studenty platí pouze pro prezenční účast. Pro uplatnění ceny pro studenty je nutné doplnit ISIC kartu do kontaktních údajů při registraci na webu KDP ČR.

Účastnický poplatek zahrnuje školicí den, podkladové materiály, občerstvení v průběhu semináře a oběd pro prezenční účastníky, zajištění on-line streamu pro on-line účastníky. Účastnický poplatek nelze nijak krátit a bude možné jej uhradit na základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem po dokončení objednávky. Daňový doklad obdržíte po zaplacení. Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Neuhrazené objednávky po splatnosti budou stornovány a uvolněná místa nabídnuta dalším zájemcům v pořadí. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy, dle storno podmínek, se účastnický poplatek nevrací. Studentům nebude hrazen oběd.

 Pro daňové poradce, auditory, účetní a odbornou veřejnost při včasné registraci
 3 025 Kč včetně DPH
 - při registraci po 12. 11. 2023
 3 388 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci
 3 630 Kč včetně DPH
 Pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci
 2 178 Kč včetně DPH
 - při registraci po 12. 11. 2023
 2 420 Kč včetně DPH
 Pro studenty VŠ (omezený počet zvýhodněných míst)
 363 Kč včetně DPH*
 - při platbě v hotovosti na prezenci
 726 Kč včetně DPH

Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 24. 11. 2023. Pozdější storno nemůže být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.

Související produkty