Ing. Vít Šelešovský
selesovsky@kdpcr.cz +420 731 677 622

15. ročník odborného semináře Národní účetní rady - Praha

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Daně

Účetnictví

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Hlavním tématem letošního semináře budou připravované změny v účetnictví a doprovodný zákon k připravovanému zákonu o účetnictví.

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

pá 6. 12. 2024
09:00 ‑ 16:00
nám. W. Churchilla 1938/4, Praha, Vencovského aula Vysoké školy ekonomické v Praze
370/400
310901
  • Běžná cena 3 388 Kč
  • Student 484 Kč
  • Zlevněná 2 420 Kč
Přihlásit na termín

Obsahová náplň

8:00 – 9:00

 Prezence účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře 
doc. Ing. David Procházka, Ph.D., úřadující předseda NÚR, vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze 

9:15 – 10:15

Novela zákona o daních z příjmů, nový zákon o účetnictví
JUDr. Ing. Stanislav Kouba, Ph.D., vrchní ředitel sekce 05 Daně a cla Ministerstva financí ČR
               

10:15  – 11:00

Teze vyhlášek a účetní výkazy
Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese MF, katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, místopředseda Metodické rady Svazu účetních

11:00  – 11:30

Přestávka na kávu

11:30  – 12:00

Změny pro fyzické osoby – způsoby evidence a navazující systém zdanění; změny v pojetí obchodního majetku
Ing. Jan Molín, Ph.D., zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, místopředseda Metodické rady Svazu účetních ČR 

12:00  – 12:30

Novinky pro přeměny obchodních společností
Ing. et Ing. Jáchym Lukeš, Ph.D., vedoucí oddělení Účetnictví MF ČR, FFÚ VŠE v Praze

12:30 – 14:00

Oběd

14:00 - 14:30

Rezervy na likvidaci stálých aktiv a jejich diskontování
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR, katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze

14:30 - 15:00

Dopady nové legislativy na neziskové organizace 
Ing. Simona Pacáková, auditor, daňový poradce a soudní znalec ADU.CZ s.r.o., místopředsedkyně Metodické rady Svazu účetních ČR

15:00 - 15:30

Jak se připravit na přechod na IFRS
Ing. Libor Vašek, Ph.D., katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze

15:30 - 16:00

Výsledek hospodaření dle IFRS jako vstupní hodnota do výpočtu základu daně a navazující úpravy
Ing. Alice Šrámková, daňová poradkyně, Komora certifikovaných účetních 

16:00

Závěrečné slovo

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro daňové poradce, účetní, auditory, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Přednášející

JUDr. Ing. Stanislav Kouba, Ph.D.

Vrchní ředitel sekce 05 Daně a cla MF ČR

Ing. et Ing. Jáchym Lukeš, Ph.D.

Vedoucí oddělení Účetnictví MF ČR, působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

absolvovent VŠE v Praze, kde pracoval v letech 2006 – 2014 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014 – 2018 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 2022 je proděkanem fakulty. Od roku 1993 je statutárním auditorem Komory auditorů ČR a v letech 2010 – 2014 byl dvakrát zvolen jejím prvním viceprezidentem, v roce 2022 jejím prezidentem. Zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě. Je členem European Accounting Association a American Accounting Association. Odborně se specializuje na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je dlouholetým členem poradní skupiny Ministerstva financí ČR pro účetnictví a podílel se na přípravě nového zákona o účetnictví. Rovněž je členem a předsedou výborů pro audit, pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad vysokých škol.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

(DP #3261)

Daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR. Je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Ing. Simona Pacáková

(DP #439)

Daňová poradkyně, auditorka, členka Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, soudní znalkyně v oboru ekonomika, lektorka profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní. Dále působí jako místopředsedkyně Metodické rady SÚ ČR pro podnikatele, členka Metodické rady SÚ ČR pro neziskové organizace, členka Komory certifikovaných účetních, zástupce SÚ ČR v Národní účetní radě., Věnuje se také publikační a lektorské činnosti.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ředitel odboru účetnictví MF ČR, auditor. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. V Komoře auditorů ČR také působí jako zkušební komisař pro zkoušku z podnikových kombinací a auditingu I a II.

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

úřadující předseda NÚR, vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Ing. Alice Šrámková

Daňová poradkyně, certifikovaná účetní, členka Metodické rady Svazu účetních ČR pro podnikatele, členka mezinárodní Asociace certifikovaných účetních (ACCA), členka Komory certifikovaných účetních, zástupce Svazu účetních ČR v Národní účetní radě. Profesně se zaměřuje zejména na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, konsolidované účetní závěrky a daň z příjmů právnických osob. Publikuje a věnuje se lektorské činnosti.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, zástupce Fakulty v Národní účetní radě, poradce v oblasti IFRS a konsolidací, autor podcastu Pro(fi) účetní

Organizační pokyny

Zástupci Finanční správy se mohou hlásit za zlevněnou cenu jen prostřednictvím svého zaměstnavatele a mohou volit mezi prezenční a online účastí. Studenti se při prezenci prokáží platnou ISIC kartou. Zvýhodněná cena pro studenty platí pouze pro prezenční účast. Pro uplatnění ceny pro studenty je nutné doplnit ISIC kartu do kontaktních údajů při registraci účtu na webu KDP ČR.

Účastnický poplatek zahrnuje školicí den, elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu semináře a oběd pro prezenční účastníky, zajištění on-line streamu pro on-line účastníky. Účastnický poplatek nelze nijak krátit a bude jej možné uhradit na základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem po dokončení objednávky. Daňový doklad obdržíte po zaplacení. Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Neuhrazené objednávky po splatnosti budou stornovány a uvolněná místa nabídnuta dalším zájemcům v pořadí. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy, dle storno podmínek, se účastnický poplatek nevrací. Studentům nebude hrazen oběd.

Prezenční účast je možno převést bezplatně na on-line účast do 29. 11. 2024. Po uvedeném termínu je převod na on-line možný za administrativní poplatek 1 000 Kč vč. DPH.

 Pro daňové poradce, auditory, účetní a odbornou veřejnost při včasné registraci
 3 388 Kč včetně DPH
 - při registraci po 15. 11. 2024
 3 630 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci
 4 235 Kč včetně DPH
 Pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci
 2 420 Kč včetně DPH
 - při registraci po 15. 11. 2024
 2 904 Kč včetně DPH
 Pro studenty VŠ (omezený počet zvýhodněných míst)
  484 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci
  847 Kč včetně DPH

Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 29. 11. 2024. Pozdější storno nemůže být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.

Související produkty