Tiskové zprávy

Řady daňových poradců se včera rozrostly o nové profesionály

Dnešní prostředí je velmi dynamické, digitalizace, automatizace a práce s umělou inteligencí jsou dnes běžnou součástí daňové praxe a my věříme, že právě noví kolegové využijí svých schopností rychle se adaptovat na nové výzvy a příležitosti. Všem gratulujeme!

4.6.2024 Tiskové zprávy

Společné úsilí se vyplatilo! U dohod o provedení práce dojde ke zjednodušení.

Tento kompromisní návrh by mohl být v praxi proveditelný a pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance předvídatelný. Ukazuje se, že naše systematická společná snaha a hlavně dostatečná odborná diskuze, po které jsme volali, nakonec přinese ovoce.

17.4.2024 Tiskové zprávy

1. 12. je dnem daňového poradenství: Třicetiletý vývoj směrem k digitalizaci a větší odbornosti

Profese daňového poradce v České republice se za posledních třicet let výrazně proměnila, což dokládá její dynamický rozvoj. Změny nejsou pouze v obsahu práce, ale také ve způsobu, jakým je profese vykonávána, a to zejména díky pokroku v digitalizaci.

30.11.2023 Tiskové zprávy

Přivítali jsme nové odborníky v naší profesi

Kvalifikační zkouška na daňového poradce je opravdu náročná a my gratulujeme novým daňových poradců k tomu, že u zkoušky potvrdili svoji vysokou odbornou kvalifikaci.

30.11.2023 Tiskové zprávy

31. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

Dnes se v Brně v hotelu Passage konala 31. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Na programu jednání byla zpráva o činnosti Prezidia, zpráva o činnosti Dozorčí a Disciplinární komise, hospodaření 2022, schvalování rozpočtu na rok 2024 nebo návrh novely Stanov Komory daňových poradců a disku...

10.11.2023 Tiskové zprávy