Aktuality

Tiskové zprávy

Daňový poradce je odborník

Po pěti letech jsme zopakovali průzkum mezi podnikateli a firmami zpracovaný nezávislou agenturou, který potvrdil, že daňový poradce pomáhá s řešením daňových povinností, je zárukou silné pozice při jednání s finanční správou a v konečném důsledku včasnými a správně zpracovanými podáními šetří fi...

23.03.2023 Tiskové zprávy

Společná tisková zpráva profesních komor zřízených zákonem

Profesní komory zřízené ze zákona jsou nevyužitou příležitostí k prosperitě Česka. Sdružují klíčové profesionály a jsou schopny nabízet řešení problémů, ladit mnohé detaily.

13.12.2022 Tiskové zprávy

Komora vyhlašuje 1. 12. za „Den daňového poradenství“

Dne 1. 12. v roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Od tohoto data se v roce 1992 začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců ČR a vznik samostatné profese daňových poradců. Symbo...

01.12.2022 Tiskové zprávy

Noví daňoví poradci dnes převzali svá osvědčení

Daňoví poradci jsou bezesporu důležitým prvkem pro dobře fungující daňový systém. Díky své odbornosti jsou schopni vysvětlit svým klientům všechny souvislosti spojené s plněním daňových povinností. Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!...

28.11.2022 Tiskové zprávy

Valná hromada Komory daňových poradců ČR poprvé online

Minulý pátek se konala 30. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Touto Valnou hromadou jsme posunuli své hranice - poprvé v historii Komory se totiž uskutečnila online. 536 daňových poradců, kteří disponovali 700 hlasy, se registrovalo ke sledování průběhu Valné hromady z pohodlí ...

14.11.2022 Tiskové zprávy