Tiskové zprávy

Česko-německé daňové fórum, které se uskutečnilo v Plzni, potvrdilo, že osobní setkání lze stěží nahradit

Potvrdilo se, jak významnou roli v rámci stanovení správné výše daňové povinnosti poplatníka či zamezení dvojího zdanění hraje vzájemná osobní komunikace a výměna informací mezi finanční správou a daňovými poradci, a to nejen na národní ale i mezinárodní úrovni.

22.07.2021 Tiskové zprávy

Profesní komory: Návrh novely zákona 106 výrazně zasáhne činnost komor. Ministerstvo vnitra navíc záměrně ignoruje odborná stanoviska

Novelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tedy tzv. novelu informačního zákona, dnes projednává vláda. Ministerstvem vnitra navrhovaná úprava, by výrazně okleštila spektrum činností profesních komor, když je zařazuje mezi tzv. povinné subjekty s obecnou povinností p...

22.03.2021 Tiskové zprávy

Parlament odmítl snahu některých poslanců zneužívat nástroj legislativní nouze na protlačení nesouvisejících přílepků

Nejsme proti vlastnímu návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě ani jsme nepožadovali žádnou změnu jeho parametrů, ale musíme se ohradit proti způsobu schvalování jeho dvou přílepků, které neprošly standardním legislativním procesem a byly načteny až v průběh...

01.03.2021 Tiskové zprávy

Stát opět komplikuje zaměstnávání v ČR

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona umožňující vyplácet zaměstnancům v karanténě příspěvek až ve výši 370 Kč. Ačkoli nevylučujeme, že by návrh skutečně mohl přispět ke zvládnutí současné epidemické situace, nemůžeme pominout fakt, že k tomuto návrhu byly připojeny dva zcela neso...

16.02.2021 Tiskové zprávy

Navrhujeme snazší způsob řešení dopadů současné krize do daňových povinností podnikatelů

Novelizací daňového řádu by měla být rozšířena pravomoc ministra financí nejen na prominutí daňě či jejího příslušenství, ale také za definovaných podmínek na posunutí splatnosti daňových povinností a lhůty pro podávání daňových přiznání.

04.01.2021 Tiskové zprávy