Tiskové zprávy

1. 12. je dnem daňového poradenství: Třicetiletý vývoj směrem k digitalizaci a větší odbornosti

Profese daňového poradce v České republice se za posledních třicet let výrazně proměnila, což dokládá její dynamický rozvoj. Změny nejsou pouze v obsahu práce, ale také ve způsobu, jakým je profese vykonávána, a to zejména díky pokroku v digitalizaci.

30.11.2023 Tiskové zprávy

Přivítali jsme nové odborníky v naší profesi

Kvalifikační zkouška na daňového poradce je opravdu náročná a my gratulujeme novým daňových poradců k tomu, že u zkoušky potvrdili svoji vysokou odbornou kvalifikaci.

30.11.2023 Tiskové zprávy

31. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

Dnes se v Brně v hotelu Passage konala 31. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Na programu jednání byla zpráva o činnosti Prezidia, zpráva o činnosti Dozorčí a Disciplinární komise, hospodaření 2022, schvalování rozpočtu na rok 2024 nebo návrh novely Stanov Komory daňových poradců a disku...

10.11.2023 Tiskové zprávy

Přípravu nového zákona o účetnictví odborníci kvitují

Účetní a daňoví poradci společně se zástupci Ministerstva financí ČR diskutovali tento týden na konferenci s příhodným názvem "Nový zákon o účetnictví z první ruky" o změnách, který nový koncept přinese. Všichni se shodli na nezbytnosti nového předpisu, který bude reagovat na současné ekonomické prostř...

2.11.2023 Tiskové zprávy

Soutěž o nejlepší diplomovou práci na daňové téma má svého vítěze

Odborná hodnotící komise vybrala ve vzájemné shodě tři vítězné diplomové práce. Blahopřejeme Tomáši Cinkovi (VŠE v Praze), Veronice Kotlánové (VŠE v Praze) a Sáře Svobodové (UK)!

25.10.2023 Tiskové zprávy