Tiskové zprávy

Valná hromada Komory daňových poradců ČR poprvé online

Publikováno 14.11.2022

Brno, 14. listopadu 2022 – Minulý pátek se konala 30. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Touto Valnou hromadou jsme posunuli své hranice - poprvé v historii Komory se totiž uskutečnila online. 536 daňových poradců, kteří disponovali 700 hlasy, se registrovalo ke sledování průběhu Valné hromady z pohodlí domovů nebo svých kanceláří. Hlasování jednotlivých usnesení proběhlo pomocí aplikace v mobilních telefonech nebo prostřednictvím sms, diskutovat bylo možné prostřednictvím online diskuzní platformy na internetu.

Mezi strategické priority Prezidia Komory patří mimo jiné i modernizace a digitalizace komorových agend, včetně ještě vyšší míry digitalizace veřejnoprávních úkonů a modernizace systému zkoušek na daňového poradce. V tomto ohledu byla plně elektronická Valná hromada jedním z milníků na cestě naplnění digitálních cílů Komory.

Aktivity Komory za poslední období ve své zprávě shrnula prezidentka Komory, Petra Pospíšilová. Jednou z priorit je i aktivní činnost v oblasti připomínkování legislativy a komunikace s vládní administrativou. Komora opakovaně deklarovala připravenost uplatnit svoje expertní zkušenosti a poznatky z praxe, ne vždy se však setkává s ochotou těmto názorům naslouchat.  „Již při přípravě programového prohlášení vlády jsme zasílali koncepční připomínky týkající se např. zjednodušení v oblasti majetku či podpory a zjednodušení u home office a dále také případného zavedení možnosti rozhodnutí ministra financí posunout termín pro podání daňového přiznání. Od počátku jsme se zapojili také do navrhované změny v oblasti paušální daně, upozorňovali jsme na její úskalí a navrhovali alternativní řešení,“ uvedla ve své zprávě Pospíšilová.

Valná hromada dále projednala zprávy o činnosti Dozorčí a Disciplinární komise Komory, hospodaření roku 2021, návrh rozpočtu na rok 2023 a především pak investici na digitalizaci agend Komory.

Plánovaná digitalizace agend Komory daňových poradců ČR je reakcí na vývoj legislativy, resp. reakcí na zákon o právu na digitální služby, který orgánům veřejné moci, mezi které patří i Komora, uložil povinnost umožnit digitální úkony a nabídnout digitální služby,“ doplnil Radek Neužil, tajemník Komory, návazně na výrazné posílení investičních záměrů Komory v oblasti digitalizace.

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

  Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
T: 731 423 975
E: prezident@kdpcr.cz
  T: 602 501 092
E: neuzil@kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 093 daňových poradců a eviduje 1 280 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2022_11_14_Valna_hromada_Komory_danovych_poradcu_poprve_online.pdf 475KB Stáhnout