Komora vyhlašuje 1. 12. za „Den daňového poradenství“

Publikováno 01.12.2022

Brno, 1. prosince 2022 – Dne 1. 12. v roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Od tohoto data se v roce 1992 začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců ČR a vznik samostatné profese daňových poradců. Symbolicky tak Komora přesně po třiceti letech vyhlašuje 1. 12. za Den daňového poradenství a startuje tímto dnem oslavy 30letého výročí od vzniku této profese.

Den daňového poradenství chce Komora využít také k tomu, aby připomenula význam a roli, kterou daňoví poradci hrají jak při pomoci svým klientům, tak ve vztahu k fungování daňového systému.

Petra Pospíšilová, prezidentka Komory, k tomu uvádí: „Komora se dlouhodobě snaží prezentovat daňového poradce jako nezávislého odborníka nejen v daňové, ale obecně v ekonomické oblasti. Daňový poradce je profesionál s příslušným vzděláním, odborností potvrzenou zkouškami a kontinuálním vzděláním, který je pojištěný na škody, které by jeho činností mohly klientovi vzniknout.

Radek Neužil, tajemník Komory, doplňuje: „Daňový poradce stojí vždy na straně klienta. Díky zákonné mlčenlivosti může budovat svůj vztah s klientem na skutečné důvěře. Zákon o daňovém poradenství stanovuje i základní principy chování daňových poradců, mezi které patři povinnost jednat čestně a svědomitě a chránit práva a oprávněné zájmy svých klientů.

Daňoví poradci za 30 let existence profese potvrdili, že jejich role je v oblasti zdaňování do značné míry nezastupitelná. Jejich pomoc klientům při porozumění složitým daňovým předpisům a při plnění jejich daňových povinností je oceňovanou službou jak na straně daňových poplatníků, tak v konečném důsledku pomocí při zajištění dobře a korektně fungujícího daňového systému. 

30 let daňového poradenství a vyhlášení dne daňového poradenství si zaslouží oslavit. Od tohoto okamžiku, a také po celý rok 2023, bude Komora výročí profese připomínat. Připojte se k nám třeba symbolickým přípitkem nebo tím, že se zúčastníte některé z akcí Komory, anebo si jen zavoláte se svým daňovým poradcem nebo klientem a neformálně si tento den připomenete. 

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

 

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

tel.: +420 731 423 975
email: prezident@kdpcr.cz

 

tel.: +420 602 501 092
email: neuzil@kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
tel.: +420 605 205 705
email: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
www.kdpcr.cz

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 140 daňových poradců a eviduje 1 283 společností vykonávajících daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org/european-register-of-tax-advisers/.

 

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2022_12_01_Den_danoveho_poradenstvi.pdf 488KB Stáhnout