Daňová problematika jde napříč obory

Publikováno 26.10.2022

Brno, 26. října 2022 – 5. ročník soutěže diplomových prací na daňové téma, kterou na jaře letošního roku vyhlásila Komora daňových poradců ČR, dokazuje, že daňová problematika jde napříč obory. Stejně jako v minulém ročníku, i letos tuto multidisciplinaritu dokazuje průnik právních a ekonomických oborů mezi vítězi.

Do soutěže se přihlásilo 15 studentů ze 7 vysokých škol. Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, hodnotila jednotlivé práce na základě celé řady kritérií - invenčnost a argumentační přesvědčivost práce; soulad s profesí daňového poradce; využitelnost závěrů v praxi a míry dodržení nosného tématu. 

Ve vzájemné shodě pak vybrala tři nejlepší práce:
 
1. místo
Pavel-Michal Rambousek
(VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví) - Režim DPH u elektronických rozhraní
2. místo
David Jánek
(Masarykova univerzita, Právnická fakulta) - Nedostatky v právní úpravě vybraných akcízů
3. místo
Josef Gotvald
(VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví) - Implementace směrnice DAC 6 v České republice

Práce vítězných studentů splnily požadovaná kritéria, zabývaly se aktuálními daňovými tématy, přinesly zajímavé výsledky a zazněly v nich vlastní názory zpracovatelů. „Jsme potěšeni, že počet přihlášených daňových diplomových prací je stále vysoký, to mimo jiné dokládá zájem studentů o daňovou problematiku. Jsem přesvědčen, že profese daňového poradce je pro studenty atraktivní i z pohledu uplatnitelnosti v praxi a atraktivity daňového zaměření studia pro budoucí zaměstnavatele.“ říká Radek Neužil, tajemník KDP ČR.

Předání ocenění proběhne na 13. ročníku odborného semináře Národní účetní rady v Praze dne 2. 12. 2022. Studentům bude poukázána finanční odměna a nabídnuta možnost publikace redukovaného textu v odborném komorovém časopisu.

Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usiluje o aktivní spolupráci nejen s akademickou sférou na institucionální úrovni, ale zaměřuje své aktivity i směrem ke studentům, kteří se zajímají o oblast zdaňování. Kromě soutěže diplomových prací připravila pro studenty možnost čerpat slevy na publikace a vybrané akce přímo v eshopu na webu Komory, a to po zadání platné ISIC karty.

Komora má také zájem na propojení studentů s daňovými poradci, ať už při zajištění praxí nebo například u spolupráce při zpracování diplomových prací. A právě pro tyto účely je dnes možné si v seznamu daňových poradců a daňově poradenských firem vyfiltrovat ty, kteří mají o spolupráci se studenty zájem a kontaktovat je napřímo. K dnešnímu dni je v seznamu 30 daňových poradců a téměř 30 společností, kteří projevili o tuto spolupráci zájem,“ doplňuje Neužil. 

Proč studovat daně a co je motivací pro vstup do profese? Na stránkách Komory jsou od letošního roku k dispozici podcasty se zajímavými hosty. Na otázky moderátora tak odpovídají nejen zkušení matadoři, ale i mladí daňoví poradci, mimo jiné i o jejich motivech vstupu do profese a jejich kariérách daňových poradců. Věříme, že mezi hosty někdy v budoucnu uvítáme i vítězného diplomanta.   
Za vedení Komory všem vítězným studentům srdečně blahopřejeme!

Ing. Radek Neužil, LL.M.

tajemník KDP ČR
T: +420 542 422 311
E: neuzil@kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 093 daňových poradců a eviduje 1 280 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2022_10_26_Danova_problematika_jde_napric_obory.pdf 884KB Stáhnout