Daňový poradce je odborník

Publikováno 23.03.2023

Brno, 23. března 2023 – Daňový poradce je odborník, který rozumí daním. Svým klientům pomůže, poradí a dodá jistotu, že mají vše kolem daní v pořádku. Toto potvrdil průzkum mezi podnikateli a firmami, který si Komora daňových poradců ČR nechala zpracovat nezávislou agenturou B-inside s.r.o. u více než 400 podnikatelských subjektů napříč trhem. 

Oslovení podnikatelé se ztotožnili s tvrzením, že daňový poradce pomáhá s řešením daňových povinností, je zárukou silné pozice při jednání s finanční správou a v konečném důsledku včasnými a správně zpracovanými podáními šetří firmám čas a peníze.

 

Jsme rádi, že se potvrdil i výsledek našeho předchozího průzkumu, že daňoví poradci nejsou motivátory nekalých nebo agresivních daňových praktik, a jejich klienti ani takovou službu neočekávají. Naopak se potvrdilo, že značná část poradců působí preventivně a upozorňuje na důsledky rizikových daňových řešení a jejich dopady, včetně trestní odpovědnosti,“ konstatovala prezidentka Komory daňových poradců ČR, Petra Pospíšilová. 

 

 

 

Společnosti, které služby daňových poradců používají, jsou s těmito službami velmi spokojené,“ dodává k výsledkům průzkumu Pospíšilová.

Průzkum ukázal, že podnikatelé nejsou dobře informováni o výhodách a zárukách, které daňoví poradci garantují. Jedná se například o vysokou odpovědnost za poskytovanou službu, kdy daňoví poradci jsou pojištění na škody, které mohou vzniknout například ve formě daňové pokuty a penále. To nemůže v tomto rozsahu jiná profese nabídnout. Podobně i široká povinnost mlčenlivosti na straně daňových poradců garantuje to, že vztah s klientem může být založen na skutečné důvěře. Všichni daňoví poradci navíc museli projít náročnou profesní zkouškou, kde Komora ověřila jejich kvalifikaci.

Podnikatelé také potvrzují silnou pozici a nezastupitelnou roli Komory daňových poradců ČR v daňovém světě i díky její mediální a odborné činnosti, včetně aktivního využívání sociálních sítí a intenzivního zapojení do legislativního procesu,“ doplňuje Radek Neužil, tajemník Komory daňových poradců ČR. Komora je povinným připomínkovým místem pro návrhy daňových zákonů a jejím cílem je napomoci tomu, aby byl daňový systém srozumitelnější a došlo k postupnému vyjasňování výkladových problémů, které nynější složité daňové zákony nutně přinášejí.  

 

 

 

 

Ing. Petra Pospíšilová 
prezidentka KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman 
viceprezident KDP ČR

Ing. Radek Neužil, LL.M. 
tajemník KDP ČR

tel.: +420 731 423 975
email: prezident@kdpcr.cz
tel.: +420 724 244 076
email: tomanp@email.cz                
tel.: +420 542 422 311             
email: neuzil@kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 107 daňových poradců a eviduje 1 298 společností vykonávajících daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org/european-register-of-tax-advisers/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2023_03_23_Danovy_poradce_je_odbornik.pdf 781KB Stáhnout