72 nových daňových poradců převzalo svá osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců

Publikováno 05.06.2023

Brno, 5. června 2023 – Dnes převzalo 72 nových daňových poradců svá osvědčení z rukou prezidentky Komory, Petry Pospíšilové, viceprezidenta Komory, Petra Tomana, a tajemníka kanceláře Komory, Radka Neužila, v Rytířském sále brněnské Nové radnice. Každý z nově jmenovaných daňových odborníků prokázal své znalosti z oblasti daňové, účetní i ekonomické teorie a praxe a profesních předpisů v náročných písemných a ústních zkouškách.

Tajemník Komory, Radek Neužil, k roli daňových poradců dodává: Daňoví poradci jsou bezesporu důležitým prvkem pro dobře fungující daňový systém. Díky své odbornosti jsou schopni vysvětlit svým klientům všechny souvislosti spojené s plněním daňových povinností. Mimo to také pomáhají v kontaktu s finanční správou včetně vyžadované elektronické komunikace.

Koncem roku 2022 byl po pěti letech zopakován nezávislý průzkum mezi podnikateli a živnostníky, který měl za úkol ověřit a zhodnotit image, kterou profese daňového poradce má. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že daňový poradce je odborník, který pomůže s daněmi, je jistotou, že má firma daně v pořádku, zaručuje silnou pozici před finanční správou a šetří firmám čas a peníze. Téměř polovina podnikatelů a právnických osob potvrdila, že pro ně není daňový systém dobře srozumitelný.

Daňový poradce poskytuje záruku odbornosti díky náročné kvalifikační zkoušce, je povinně pojištěn na případné škody a má ze zákona povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s daňovým poradenstvím dozvěděl. Prezidentka Komory, Petra Pospíšilová, upozorňuje na skutečnost, že podnikatelé často tyto výhody nevnímají, a mohou se tak zbytečně dostat do problémů.

Kromě zájmů poplatníků v oblasti daní je úkolem daňových poradců také podílení se na aktivní diskuzi při spolutvorbě daňové legislativy. Věřím, že i v této oblasti budou noví daňoví poradci aktivně spolupracovat,“ uzavírá Neužil.

Všem novým daňovým poradcem gratulujeme!

Ing. Petra Pospíšilová            
prezidentka KDP ČR

Mgr. Ing. Petr Toman             
viceprezident KDP ČR

Ing. Radek Neužil, LL.M.       
tajemník KDP ČR

tel.: +420 731 423 975
email: prezident@kdpcr.cz

tel.: +420 724 244 076
email: tomanp@email.cz

tel.: +420 602 501 092
email: neuzil@kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
tel.: +420 605 205 705
email: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
www.kdpcr.cz

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 153 daňových poradců a eviduje 1 311 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org/european-register-of-tax-advisers/.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2023_06_05_72_novych_danovych_poradcu_prevzalo_sva_osvedceni.pdf 875KB Stáhnout