Noví daňoví poradci dnes převzali svá osvědčení

Publikováno 28.11.2022

Brno, 28. listopadu 2022 – Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, společně s Petrem Tomanem, viceprezidentem Komory, a Radkem Neužilem, tajemníkem Komory, dnes přivítali do profese 52 nových daňových poradců. Jejich znalosti a kompetentnost hodnotila u kvalifikačních zkoušek zkušební komise složená jak ze členů Komory, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR. Slavnostní přivítání do profese se uskutečnilo v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně.

Prezidentka Komory, Petra Pospíšilová, při předávání osvědčení poukázala na to, že pouze registrovaní daňoví poradci, kteří složili tyto náročné zkoušky, mohou poskytovat kvalifikované rady v oblasti daňové optimalizace, s čímž úzce souvisí i povinné pojištění na riziko z daňových škod: „Daňoví poradci jsou bezesporu důležitým prvkem pro dobře fungující daňový systém. Díky své odbornosti jsou schopni vysvětlit svým klientům všechny souvislosti spojené s plněním daňových povinností. Mimo to také pomáhají v kontaktu s finanční správou včetně vyžadované elektronické komunikace. Odbornost a kompetentnost na straně daňového poplatníka je pak výhodná i pro stát, protože nedochází ke zbytečným chybám a desinterpretaci daňových zákonů.

Tajemník Komory, Radek Neužil, upozornil na skutečnost, že daňoví poradci poskytují jedinečnou službu svým klientům založenou na profesních standardech, které může těžko někdo jiný nabídnout. Kromě povinnosti absolvovat náročnou profesní zkoušku mají daňoví poradci povinnost zachovávat mlčenlivost, která je upravena přímo zákonem o daňovém poradenství a vztah mezi daňovým poradcem a klientem tak může být založen na skutečné důvěře. Daňoví poradci jsou také pojištěni proti škodám, které z daňového poradenství vyplývají, což je dalším výrazným benefitem profese.

Dnešní daňové prostředí je velmi dynamické. Proto za výjimečné považujeme ty, kteří složili všechny tři části kvalifikační zkoušky napoprvé. Mezi dnes jmenovanými daňovými poradci to jsou: Ing. Daniel Bogar; Bc. Vojtěch Bouřil; Ing. Adéla Gabrielová; Bc. Stanislava Hasmanová; Ing. Markéta Kotasová; Ing. Petra Krykorková; Mgr. Ing. Alena Křížová; Ing. et Bc. Andrea Mudrová; Ing. Petra Ondrová, LL.M.; Ing. Lukáš Otýpka; Ing. Petr Pilař; Ing. Tereza Ryšavá; Bc. et Bc. Katarína Sedláčková; Ing. Veronika Smetanová; Ing. Vojtěch Štefka a Ing. Eva Tomíčková.

Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

  Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
tel.: +420 731 423 975
email: prezident@kdpcr.cz
  tel.: +420 602 501 092
email: neuzil@kdpcr.cz

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
tel.: +420 605 205 705
email: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
www.kdpcr.cz

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 141 daňových poradců a eviduje 1 283 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org/european-register-of-tax-advisers/.

 

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2022_11_28_Novi_danovi_poradci_prevzali_sva_osvedceni.pdf 632KB Stáhnout